חזון עיר ירוקה

כפר-סבא שואפת לסביבת חיים:

ירוקה יותר, בריאה יותר, ידידותית יותר. 

עיר ירוקה הינה עיר שאורח החיים בה מאפשר להקנות לתושביה איכות חיים וסביבה, עיר הפועלת בהתאם לעשרת העקרונות של "עיר מקיימת":

 1. שימור אנרגיה להגנת האקלים והמשאבים הטבעיים.

 2. שיתוף הציבור בקבלת החלטות ובעשייה העירונית.

 3. ניהול סביבתי של העירייה ומוסדותיה.

 4. אימוץ מדיניות של צדק סביבתי וחברתי.

 5. טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים.

 6. קידום חינוך סביבתי-חברתי וחינוך לבריאות.

 7. שימור וטיפוח מקורות המים.

 8. צמצום נפח פסולת עירונית.

 9. פיתוח מערכות תעבורה סביבתיות ונגישות לכל.

 10. עידוד כלכלה מקומית.

כפר סבא קיבלה על עצמה מחויבות לשים את המאבק בהתחממות כדור הארץ ושמירה על איכות הסביבה- בראש סדר היום העירוני שלה.
באחרונה הצטרפה כפר-סבא ל-   ICLEI הארגון הבינלאומי לערים בנות קיימא. 

בכפר-סבא מיושמים כמעט כל עקרונות סי"מ (סדר יום מקומי) 21:

שימור אנרגיה:
מנורות חוסכות אנרגיה בכל מבני העירייה ומוסדותיה, החלפת תאורת הרחוב והרמזורים, התקנת שעונים אסטרונומיים, התקנת מפסקים אוטומטיים למזגנים.  

שטחים ירוקים: 
בכפר סבא 21 מ"ר ירוק לנפש( התקן 5 מ"ר); 1800 דונם ירוק. שבילים ירוקים המחברים בין חלקי העיר והפארק העירוני עם  250 דונם של ריאה ירוקה בלב הכרך. חזון העירייה שהוצג בט"ו בשבט- נטיעת עץ עבור כל בית אב בעיר- 25,000 עצים בתוך 5 שנים.  

הקמת השכונות הירוקות הראשונות בארץ:
 בניית 5000 יחידות דיור עם נספח סביבתי מחייב. בניה מתחשבת בסביבה.  

עיריית כפר-סבא הינה העיר הראשונה בארץ, אם לא בעולם כולו , אשר החילה תקן הבניה הירוק על כל תוכניות הבניה וההיתרים העתידיים בעיר כולה.
בנייה ירוקה היא בניה חכמה שמטרתה להקנות למשתמשים במבנה איכות חיים וסביבה בריאה יותר, תוך התחשבות בסביבה וחסכון במשאבים, הן בתפעול המבנה והן בתהליך הבניה.

צמצום נפח פסולת עירונית:
למעלה מ-200 נקודות מיחזור; תחנה לאיסוף פסולת אלקטרונית; פרוייקט קומפוסטציה- הפיכת פסולת אורגנית לדשן;  מתקן קומפוסטר שכזה הותקן גם בלשכת ראש העיר. תחנה לאיסוף מיכלי פלסטיק. במשרדי העירייה מבצעים איסוף נייר לצורכי מיחזור.  

חינוך סביבתי:

 • יצירת מנהיגות סביבתית בבתי הספר היסודיים וחינוך סביבתי  כחלק מתוכנית הלימוד.

 • הכשרת מד"צים לחינוך סביבתי בבתי הנוער ובתנועות הנוער ופעולות לשיפור מראה בתי הנוער וסביבתם.

 • בכפר-סבא ביה"ס רמז הוכר כבי"ס ירוק. המטרה להפוך את כל מוסדות החינוך בעיר מן הגן ועד לתיכון למוסדות חינוך ירוקים.

 • העלאת המודעות הציבורית לנושא איכות הסביבה והגברת המעורבות הסביבתית של הקהילה.

מטרותינו לעתיד:

1. ייעור "אובססיבי"
2. פיתוח תכנית יישובית לחינוך סביבתי בדגש ירוק
3. ביצוע סקר של השטחים הפתוחים
4. ביצוע רשת לשבילי אופניים
5. המשך ביצוע המלצות הוועדה הירוקה