אגף הכנסות העירייה אמון על כלל הכנסות העירייה לרבות תשלומי ארנונה, היטלים, אגרות, תשלומי חינוך, שילוט ועוד.

האגף מורכב מ-4 מחלקות - גביה, שומה, היטלים ואכיפה, שיחד פועלות למקסום הכנסת העירייה, הרחבת בסיס החיוב ושיפור ביצועים מתמיד.
אגף הכנסות מהווה מערכת כוללת של התנהלות המיסוי האגרות והתשלומים, המאפשרת מתן שירות לתושב ובעלי העסקים בעיר באופן זמין ונגיש.

מטרות האגף:

  • גביית ארנונה כדין, על בסיס נתונים מעודכן ואיכותי בכל הנוגע לשטחי הנכסים, השימוש בה, והתאמת הסיווג לשימוש

  • גביית הארנונה ושאר המסים המוטלים מכוח חוק במועד תוך שמירה על זכויות התושבים כקבוע בתקנות ומתן שירות מקצועי אדיב ויעיל ככל האפשר באותם שירותים התלויים בהתנהלות האגף מול התושבים

  • קישור מערכות הגבייה העירונית בתחומים שונים למערכת מרכזית של כרטיס התושב בה נרשמים כל החיובים והזיכויים ומקושרים למערכת הנהלת החשבונות העירונית לצורך מעקב  ובקרה על התקציב והביצוע

  • בחינה ובקרה קבועה ושיטתית של הפעילות בהיבט השומה, הגבייה והאכיפה בסיוע מערכות בקרה ממוחשבות שפותחו לנושאים אלה