דרכי גישה וניקיון המקלט

 • ודא כי דרכי הגישה לכניסות למקלט ודרכי היציאה מיציאות החירום פנויות וחופשיות ממכשולים.

 • אסור לתפוס יותר מ-20% משטח רצפת המקלט גם כשהמקלט נמצא בשימוש דו תכליתי.

 • ודא כי המקלט נקי וחפשי מכל חפץ או דבר העלולים להפריע לכניסת האנשים או למנוע שימוש בכל שטח המקלט בשעת הצורך.

 • במקלט דו תכליתי ודא שניתן לפנות את הציוד הנוסף במהרה ולהכין את המקלט לשימוש תוך 4 שעות.

 • בדוק את שלמות מדרגות הכניסה למקלט, במקרה של שבר במדרגה הזמן בעל מקצוע לתיקון

נזילות ורטיבות

 • בדוק את קירות המקלט ורצפתו לגילוי כתמי רטיבות או נזילות.

דלתות הדף, אטימה ואוורור

 • יש להחליף גומיות איטום כל 3 שנים

 • בדוק סיבוב כל הדלתות/חלונות על ציריהם ע"י פתיחת וסגירת הדלת/החלון מספר פעמים.

 • בדוק את פס האטם על גבי המשקוף שהוא מושלם ולא התייבש.

צינורות ופתחי אוורור

 • יש להחליף גומיות איטום כל 3 שנים

 • בדוק ניקיון האוורור.

 • בדוק ניקיון צינורות האוורור.

 • בדוק אטימות הדלתות הפנימיות.

 • בדוק חזותית את אטם הגומי במכסי הצינורות.

 • יש להחליף גומיות איטום כל 3 שנים.

 • בדוק את תקינות רשתות המגן והכובעים לצינורות האוורור.

יציאות חירום, מעקות

 • בדוק את חיבורי הסולמות לקיר ותקינות השלבים בהם.

 • בדוק את יציבות המעקות והמתקנים השונים הקבועים בקירות המקלט.

 • בדוק את השענת השכבות – במקרה והמרווח גדול לאורך הזוויתן עליו מונחת השכבה, הזמן מומחה לתיקון.

צנרת, ברזים ומכלי מים

 • בדוק פעולת הברזים השונים ע"י פתיחת הברז והזרמת מים למשך דקה אחת.

 • הבדיקה תבוצע בברזים המצויים בכיורים, במיכלי מים לשתיה, במקלחות ובבתי שימוש אזרחיים.

 • בדוק את שלמות מיכלי המים לשתיה ותקינות הברזים שבהם. הבדיקה תכלול: מילוי המיכל במים, הפעלת הברזים, בדיקה אחרי סדקים דליפות או נזילות, ולבסוף ריקון המיכל.

מערכת ביוב ומשאבות

 • וודא תקינות המערכת ובדוק מחסומי רצפה ע"י שפיכת מים דרך המחסומים.

 • אחת ל- 6 חודשים, בדוק פעולת המשאבות (אם יש כזאת במקלט).

משאבה דו תכליתית ידנית/חשמלית

 1. בדוק את המשאבה בשני המצבים:  הפעלה ידנית, הפעלה חשמלית

 2. בכל מצב וודא לפני ההפעלה שמצב המגופים תואם את צורת השאיבה.

 3. וודא כי ידית המגוף המשותף למשאבה ידנית/חשמלית נמצאת במצב הרצוי (העברה ממצב ידני לחשמלי וחזרה).

 4. אחרי ביצוע בדיקות ההפעלה רוקן את הצינורות.

 5. החזר את המשאבה למצב סרק/אחסן, מוכנה לתפעול בעת הצורך.

 6. דאג לטיפול מונע תקופתי לפי הוראות היצרן.

 7. השאר הידית במצב של שאיבה חשמלית.
   

לוח חשמל

בדוק פעולת בורר הפאזות ע"י העברה מפזה לפאזה. על כל שלוש הנורות לדלוק, החלף נורות שרופות. במקרה ונורה אינה דולקת גם לאחר החלפת הנורה השרופה בנורה טובה – הזמן חשמלאי מורשה. במקרה של מקור הזנה אלטרנטיבי – בדוק האם הוא מגיע ללוח החשמל.

מפסיקי פחת אוטומטיים

בדוק תקינות התפעול של המבטחים החצי אוטומטיים ע"י ניתוק והפעלת כל מעגל בנפרד. במקרה של שבר או אי תקינות הזמן חשמלאי מורשה.  

 

מאווררים (ונטות) חשמליים

 • נקה את האבק מהמאוורר.

 • הפעל את המאוורר ובדוק פעולתו בשני הכוונים (יניקה וסניקה) באם הוא מותאם לכך.

 • בדוק אפשרות הוצאה קלה של המאוורר ממקומו כדי לאפשר סגירת המפוח ואטימתו.

 • באם הוצף המקלט במים באירוע כל שהוא – הזמן חשמלאי מורשה לבדיקה יסודית של כל מערכת החשמל וכל המתקנים החשמליים. 

צביעה וסיוד

דאג לחדש את צבע הדלתות, פתחי האוורור, הקירות והתקרה. השתמש בצבעים עמידים בפני עובש.
 

שילוט וסימון כניסות, יציאות ופתחי חירום

 • חדש סימון דלתות פנימיות וחיצוניות, יציאות החירום, פתחים וחלונות, הקיר מאחורי סולמות הטיפוס ליציאת החירום יסומנו ע"י פס צבע זוהר.

 • וודא שמעל הפתחים ירשמו הכתובות "דלת כניסה", "דלת יציאה", "דלת יציאת חירום" או "חלון יציאת חירום" לפי המקרה.


א. בשעת רגיעה מומלץ להשתמש במקלט שבבית מגורים למטרות שלהלן: כל שימוש המשותף לכל דיירי הבית ובין השאר לצרכי תרבות, תפילה, פעילות ספורטיבית, משחקים לילדים, משרד לוועד הבית, מועדון לנוער, למבוגרים ולקשישים, חדר קריאה ועיון, חניית אופניים ועגלות ילדים, אך לא לאחסון, חדר כביסה, גיהוץ או אחסון כלי גינון


ב. בשעת רגיעה מותר להשתמש במקלט למטרות שלהלן: חדרי הלבשה, חדרי אוכל, בית תפילה או בית כנסת, הופעות בידור ותרבות, תצוגות לסוגיהן, חדרי קריאה ועיון, פעילות ספורטיבית.


השימוש למטרות האמורות לעיל מותנה בקיומם של התנאים הבאים שלהלן:

אסור לתפוס יותר מ-20% משטח רצפת המקלט גם כשהמקלט נמצא בשימוש דו תכליתי העלול למנוע שימוש במקלט למחסה בשעת התקפה, ושזמן פינוי לא יעלה על 4 שעות מהכרזת מצב הכן להתגוננות אזרחית, או מועד מתן התראה מפיקוד העורף. לא ימצא במקלט כל ציוד או חומר דליק, רעיל או אחר (לרבות בציפוי קירות או תקרות), אשר עלול להפריע לחוסים במקלט או לסכנם.


החוק קובע כי על האזרח מוטלת אחריות לטיפול במקלט שברשותו. עם זאת אפשר לפנות למוקד העירוני ולקבל סיוע לאכיפת פינוי מיטלטלין ממקלט בבית משותף.

לרשימת מקלטים בעיר