הודעה להורים יחידניים בדבר החזרי שכר לימוד בצהרונים רטרואקטיבית לשנת הלימודים תש"ף

הורים יקרים

עיריית כפר סבא שמחה להודיע כי התקבלה הכרה ממשרד העבודה והרווחה לילדי צהרוני היול"א של העיר כפר סבא.
כל הורה יחידני, אשר ילדו לומד בגני היול"א בעיר כפר סבא, רשאי להגיש בקשה לקבלת החזר כספי, עבור שכר לימוד יול"א מהתמ"ת לשנת תש"ף.
להלן הנחיות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (תמ"ת) בדבר הגשת בקשה לקבלת החזר כספי של שכר הלימוד בצהרונים לשנת תש"ף.
שלבי הגשת הבקשה:

  1. יש להוריד ולמלא את הטפסים המצורפים מטה - נספח 6 ואישור קבלה -  ולהחתימם מול מוביל/ת הצהרון שלכם.

  2. לאחר מכן יש להגיש  בקשה בטופס המקוון באתר האגף למעונות יום בקישור הבא:
    בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד

  3.  במהלך מילוי הבקשה באתר תתבקשו לצרף את 2 הטפסים הסרוקים באתר.

  4. לבירורים נוספים, יש להתקשר למוקד השירות של התמ"ת – 2969*

לתשומת לבכם:

  • בטופס נספח 6 בשדה "מוטב הצהרון" - יש למלא את סמל מספר הצהרון שלכם, המופיע ברשימה המצורפת מטה.
  • מובילות הצהרונים יחתמו כמנהלי/ות הצהרון.
  • על מנת לקבל את הסבסוד רטרואקטיבי מתחילת שנה"ל תש"ף, יש לשלוח את הטפסים עד: 31/12/2019.
  • הורים שישלחו את הטפסים החל מ- 1/1/2020, יקבלו את הסבסוד, החל מחודש שקדם לתאריך פתיחת השאלון.

קבצים מצורפים:

טופס נספח 6 תש"ף
טופס אישור קבלה לצהרון תש"ף
רשימת סמלי צהרונים מוכרים בתמ"ת
הודעת משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים