» הודעה בדבר מקום ציבורי שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות נגישות

הנגשה בסיסית במוסדות חינוך

חשוב שתדע/י שהסדרי הנגישות המבוצעים בכלל מוסדות החינוך בעיר הם הסדרים בסיסיים הכוללים:

  • התקנת פיר מעלית (ללא מעלית)

  • התקנת בתי שימוש נגישים בבניין המרכזי

  • התקנת דרך נגישה אל פיר המעלית והשירותים

טבלת התאמות נגישות במוסדות חינוך