להלן נתונים אודות רכבים ועמדות הטענה בכפר סבא, במסגרת קידום  תהליך עירוני להתייעלות אנרגטית:

עמדות הטענה לרכב חשמלי:

בכפר סבא פועלות עמדות הטענה לרכבים חשמליים במיקומים נבחרים בעיר.
פריסת העמדות בעיר מהווה חלק מהחזון העירוני להפחתת זיהום האוויר והרעש בעיר, ולעודד שימוש בכלי רכב מיטיבים עם הסביבה.

רשימת העמדות:

 1. רחוב הזמיר 3 - חניון הקאנטרי
 2. רחוב התע"ש 16 - אזור תעשייה
 3. רחוב דינור 44  - בית ספר בר-לב
 4. רחוב אז"ר 43  - בית ספר כצנלסון
 5. רחוב יערה 4  - בית ספר סורקיס
 6. רחוב ספיר 12 - בית ספר ש"י עגנון
 7. רחוב ספיר 20  - חניון ציבורי בית ספר לאה גולדברג
 8. רחוב צביה לובטקין 20  - בית ספר בן-גוריון
 9. רחוב זאב גלר 2 - בית ספר ברנר 
 10. רחוב התוכנה 10 - חניון ציבורי התוכנה (2 עמדות)
 11. רחוב עתיר ידע 23
 12. רחוב יאיר רוזנבלום 33

לנוחיותכם, המידע המופיע ברשימה מעלה מוצג גם במפה הבאה:

מפת עמדות טעינה לרכבים חשמליים בעיר

נתונים על רכבים היברדיים/חשמליים עירוניים:

 • ברשות העירייה 56 כלי רכב עירוניים היברידיים.
 • ברשות מחלקת הפיקוח העירוני 3 רכבים חשמליים.
 • ברשות אגף תחזוקה ותפעול 3 רכבים חשמליים.
 • ברשות עובדי הפארק העירוני 2 רכבים חשמליים.
 • ברשות החברה הכלכלית העירונית 4 רכבים חשמליים.

(המידע עדכני לדצמבר 2022)