הודעה על קבלת תרומה

בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל  4/2016 של משרד הפנים שפורסם ביום 8/5/16, להלן פירוט בדבר תרומות שהתקבלו בידי עיריית כפר סבא:
*תושבים המבקשים הסבר למסמכים המצורפים, ניתן ליצור קשר עם המחלקה המשפטית, בטלפון 09-7649356.

 1. התרומה ופרטיה: דק מעץ שישמש משטח לקיום פעילות יוגה וכן ספסלי בטון משולב עם עץ, רגלי הספסל המרכזי יורכבו מהאותיות "כליל" ובסביבתו ישתלו 3 עצים מסוג "כליל החורש" ולהציב את אלו על גבי חלק מהמקרקעין המצויים ביער קפלן כפר סבא, וכן מעוניינים התורמים לשאת בעלות בדיקת מהנדס מוסמך ביחס למתקנים הנ"ל, והכל בשווי מוערך של כ- 100,000 ש"ח לשם הנצחת זכרו של בנם, כליל קמחי ז"ל.
  רצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת התרומות מיום 25/02/2024.
  פרוטוקול ועדת תרומות 25/02/2024
   
 2. התרומה ופרטיה: סוס
  רצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת התרומות מיום 20/02/2024.
  פרוטוקול ועדת תרומות 20/02/2024
   
 3. התרומה ופרטיה: ספרייה מעץ בעלות 18500 שנבנית על ידי נגר בהזמנה על ידי התורמים. בדיקת מהנדס בעלות 2000 שח. ספרים בשווי 500 ₪.
  רצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת התרומות מיום 28/01/2024.
  פרוטוקול ועדת תרומות 28/01/2024
   
 4. בהתאם להסכם הקמה והפעלה של מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי בכפר-סבא, התחייבה העמותה לפעול לגיוס תרומה כהשתתפות בהוצאות העירייה בתכנון והקמת המרכז  בסכום משוער של כ- $6,000,000 מקרן משפחת קלרמן, ובסכום משוער של 10,000,000 ₪ מקרן יד הנדיב. כן התחייבה העמותה לפעול לקבלת תרומה מאת קרן שוורץ / רייסמן בסך של 1,500,000 דולר שתתפרס על פני 5 שנות הפעילות הראשונות של המרכז, כהשתתפות בהוצאות ההפעלה של המרכז.
  פרוטוקול ועדת תרומות 18/06/2023
  הסכם להקמה והפעלה של מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי בכפר סבא
   
 5. תרומה ע"ס 150,000 ש"ח - לטובת חלוקת 6 מלגות בסך 5,000 ש"ח כל אחת, למשך 5 שנים, לסטודנטים תושבי העיר כפר סבא העומדים בקריטריונים שיפורסמו לעניין זה.
  רצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת התרומות מיום 14/02/2023.
  פרוטוקול ועדת תרומות 14/02/2023
   
 6. תרומה בסך 43,000 ש"ח - התורם מעוניין להשתתף בעלות פרויקט הקמת גינה טיפולית/טבעית עבור אוכלוסייה עם מוגבלות בבית הקהילתי למשפחות מיוחדות בכפר- סבא, על דרך רכישת מתקנים שישרתו את הגינה בשווי של 43,000 ₪ והעברתם לידי העירייה.
  רצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת התרומות מיום 1/12/2022.
  פרוטוקול ועדת תרומות 01/12/2022
   
 7. תרומה בסך 600 ש"ח - להלן דיווח על תרומה אנונימית בסך של 600 ש"ח, שיועדה לסיוע ליוצאי אתיופיה.
  רצ"ב פרוטוקול ועדת התרומות מיום 13/09/22.
  פרוטוקול ועדת תרומות - תרומה בסך 600 ש"ח
   
 8. תרומה בסך 840 ש"ח - דווח בישיבת מועצת העיר מיום 6/7/2022, על תרומה בסך של 840 ש"ח (225 יורו, 10 דולר ו - 20 ש"ח) מחברי המשלחת ממנהיים, גרמניה, עיר תאומה של כפר סבא, לפינת החי. 
  רצ"ב פרוטוקול ועדת התרומות מיום 26/04/22.
  פרוטוקול ועדת תרומות - תרומה בסך 840 ש"ח
   
 9. תרומה בסך 80,000 דולר  - דווח בישיבת מועצת העיר מיום 6/6/2021, על תרומה בסך של 80,000 דולר ממשפחת גוטסמן, באמצעות קרן P.E.F, לטובת רכישת הצטיידות לספריית תיכון כצנלסון, 
  רצ"ב פרוטוקול ועדת התרומות מיום 02/05/21.
  פרוטוקול ועדת תרומות - תרומה בסך 80,000 דולר
   
 10. תרומה בסך 30,000 ₪ – אושרה על יד מועצת העיר בישיבתה ביום 4/7/2018.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת התרומות.
  פרוטוקול ועדת תרומות- תרומה בסך 30,000 ש"ח
   
 11. תרומה של פסנתר כנף בשווי 257,400 ₪ – אושרה על ידי מועצת העיר בישיבתה ביום 21/03/2018.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת התרומות.
  פרוטוקול ועדת תרומות- תרומה של פסנתר כנף בשווי 257,400 ש"ח
   
 12. תרומה בסך  37,000 ש"ח – אושרה על ידי מועצת העיר בישיבתה מיום 4/1/2017.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת תרומות.
  פרוטוקול ועדת תרומות- תרומה בסך 37,000 ש"ח
   
 13. תרומה בסך 400,000 פרנק שוויצרי (כמיליון וחצי ₪) – אושרה על ידי מועצת העיר בישיבתה מיום 4/1/2017.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת התרומות.
  פרוטוקול ועדת תרומות- תרומה בסך 400,000 פרנק שוויצרי
   
 14. תרומה בסך 397,200 ₪  - אושרה על ידי מועצת העיר בישיבתה מיום 9/11/2011.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת התרומות.
  פרוטוקול ועדת תרומות- תרומה בסך 397,200 ש"ח