הודעה על קבלת תרומה

בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל  4/2016 של משרד הפנים שפורסם ביום 8/5/16, להלן פירוט בדבר תרומות שהתקבלו בידי עיריית כפר סבא:
*תושבים המבקשים הסבר למסמכים המצורפים, ניתן ליצור קשר עם המחלקה המשפטית, בטלפון 09-7649356.

 1. בהתאם להסכם הקמה והפעלה של מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי בכפר-סבא, התחייבה העמותה לפעול לגיוס תרומה כהשתתפות בהוצאות העירייה בתכנון והקמת המרכז  בסכום משוער של כ- $6,000,000 מקרן משפחת קלרמן, ובסכום משוער של 10,000,000 ₪ מקרן יד הנדיב. כן התחייבה העמותה לפעול לקבלת תרומה מאת קרן שוורץ / רייסמן בסך של 1,500,000 דולר שתתפרס על פני 5 שנות הפעילות הראשונות של המרכז, כהשתתפות בהוצאות ההפעלה של המרכז.
  פרוטוקול ועדת תרומות 18/06/2023
  הסכם להקמה והפעלה של מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי בכפר סבא
   
 2. תרומה ע"ס 150,000 ש"ח - לטובת חלוקת 6 מלגות בסך 5,000 ש"ח כל אחת, למשך 5 שנים, לסטודנטים תושבי העיר כפר סבא העומדים בקריטריונים שיפורסמו לעניין זה.
  רצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת התרומות מיום 14/02/2023.
  פרוטוקול ועדת תרומות 14/02/2023
   
 3. תרומה בסך 43,000 ש"ח - התורם מעוניין להשתתף בעלות פרויקט הקמת גינה טיפולית/טבעית עבור אוכלוסייה עם מוגבלות בבית הקהילתי למשפחות מיוחדות בכפר- סבא, על דרך רכישת מתקנים שישרתו את הגינה בשווי של 43,000 ₪ והעברתם לידי העירייה.
  רצ"ב פרוטוקול ישיבת ועדת התרומות מיום 1/12/2022.
  פרוטוקול ועדת תרומות 01/12/2022
   
 4. תרומה בסך 600 ש"ח - להלן דיווח על תרומה אנונימית בסך של 600 ש"ח, שיועדה לסיוע ליוצאי אתיופיה.
  רצ"ב פרוטוקול ועדת התרומות מיום 13/09/22.
  פרוטוקול ועדת תרומות - תרומה בסך 600 ש"ח
   
 5. תרומה בסך 840 ש"ח - דווח בישיבת מועצת העיר מיום 6/7/2022, על תרומה בסך של 840 ש"ח (225 יורו, 10 דולר ו - 20 ש"ח) מחברי המשלחת ממנהיים, גרמניה, עיר תאומה של כפר סבא, לפינת החי. 
  רצ"ב פרוטוקול ועדת התרומות מיום 26/04/22.
  פרוטוקול ועדת תרומות - תרומה בסך 840 ש"ח
   
 6. תרומה בסך 80,000 דולר  - דווח בישיבת מועצת העיר מיום 6/6/2021, על תרומה בסך של 80,000 דולר ממשפחת גוטסמן, באמצעות קרן P.E.F, לטובת רכישת הצטיידות לספריית תיכון כצנלסון, 
  רצ"ב פרוטוקול ועדת התרומות מיום 02/05/21.
  פרוטוקול ועדת תרומות - תרומה בסך 80,000 דולר
   
 7. תרומה בסך 30,000 ₪ – אושרה על יד מועצת העיר בישיבתה ביום 4/7/2018.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת התרומות.
  פרוטוקול ועדת תרומות- תרומה בסך 30,000 ש"ח
   
 8. תרומה של פסנתר כנף בשווי 257,400 ₪ – אושרה על ידי מועצת העיר בישיבתה ביום 21/03/2018.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת התרומות.
  פרוטוקול ועדת תרומות- תרומה של פסנתר כנף בשווי 257,400 ש"ח
   
 9. תרומה בסך  37,000 ש"ח – אושרה על ידי מועצת העיר בישיבתה מיום 4/1/2017.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת תרומות.
  פרוטוקול ועדת תרומות- תרומה בסך 37,000 ש"ח
   
 10. תרומה בסך 400,000 פרנק שוויצרי (כמיליון וחצי ₪) – אושרה על ידי מועצת העיר בישיבתה מיום 4/1/2017.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת התרומות.
  פרוטוקול ועדת תרומות- תרומה בסך 400,000 פרנק שוויצרי
   
 11. תרומה בסך 397,200 ₪  - אושרה על ידי מועצת העיר בישיבתה מיום 9/11/2011.
  רצ"ב חוות הדעת של ועדת התרומות.
  פרוטוקול ועדת תרומות- תרומה בסך 397,200 ש"ח