נתונים דמוגרפיים על התפלגות התושבים בעיר

מספר התושבים והתושבות בכפר סבא נכון למאי 2024: 111,630

התפלגות לפי טווח גיל:

 • מגיל 0 עד גיל 5  - 7940 תושבות ותושבים
 • מגיל 6 עד גיל 12  - 11912 תושבות ותושבים
 • מגיל 13 עד גיל 17  - 7922 תושבות ותושבים
 • מגיל 18 עד גיל 21  - 5219 תושבות ותושבים
 • מגיל 22 עד גיל 24  - 3337 תושבות ותושבים
 • מגיל 25 עד גיל 29  - 4749 תושבות ותושבים
 • מגיל 30 עד גיל 34  - 5176 תושבות ותושבים
 • מגיל 35 עד גיל 39  - 6746 תושבות ותושבים
 • מגיל 40 עד גיל 44  - 8144 תושבות ותושבים
 • מגיל 45 עד גיל 49  - 8689 תושבות ותושבים
 • מגיל 50 עד גיל 54  - 7137 תושבות ותושבים
 • מגיל 55 עד גיל 59  - 5259 תושבות ותושבים
 • מגיל 60 עד גיל 64  - 5211 תושבות ותושבים
 • מגיל 65 עד גיל 69  - 5675 תושבות ותושבים
 • מגיל 70 עד גיל 74  - 6722 תושבות ותושבים
 • מגיל 75 עד גיל 120  - 11792 תושבות ותושבים

*הנתונים נגזרו ממערכת רישום האוכלוסין של העיר, הנגזר מקובץ מרשם האוכלוסין הארצי.