נתונים דמוגרפיים על התפלגות התושבים בעיר

מספר התושבים בכפר סבא נכון לדצמבר 2021:  111,276

התפלגות התושבים לפי גילאים: 

טווח גיל מס' תושבים
מגיל 0 עד גיל 5

9,224

מגיל 6 עד גיל 12 12,163
מגיל 13 עד גיל 17 7,154
מגיל 18 עד גיל 21 4,848
מגיל 22 עד גיל 24 3,278
מגיל 25 עד גיל 29 4,909
מגיל 30 עד גיל 34 5,495
מגיל 35 עד גיל 39 7,661
מגיל 40 עד גיל 44 8,470
מגיל 45 עד גיל 49 8,353
מגיל 50 עד גיל 54 6,116
מגיל 55 עד גיל 59 5,159
מגיל 60 עד גיל 64 5,556
מגיל 65 עד גיל 69 6,287
מגיל 70 עד גיל 74 6,921
מגיל 75 עד גיל 120 9,682

* הנתונים נגזרו ממערכת רישום האוכלוסין של העיר, הנגזר מקובץ מרשם האוכלוסין הארצי