מידע לציבור בנושא כריתות עצים:

  • כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן עפ"י חוק.
  • עץ בוגר מוגדר כעץ בגובה 130 ס"מ שקוטרו הוא לפחות 10 ס"מ.
  • העץ מוגן גם בקרקע הציבורית וגם בקרקע הפרטית.
  • כל כריתה או העתקה של אילן מוגן  הינה עבירה פלילית וטעונה ברישיון מפקיד היערות האזורי.

התושבים מתבקשים לא לכרות עצים ללא אישור ותיאום מול משרד החקלאות ועפ"י ההוראות הבאות:

  1. תושבים המעוניינים לכרות עצים נדרשים למלא טופס בקשה לרישיון כריתה / העתקה. (הטפסים נמצאים באתר העירוני, באתר משרד החקלאות ובאתר קק"ל, ראו פירוט בהמשך הדף).
  2. לאחר מילוי הטפסים יש לשלוח אותם למח' גנים ונוף בעיריית כפר סבא למייל amitail@ksaba.co.il 
  3. לאחר שהתקבלה חתימה של גורם מקצועי בעירייה, יש להמשיך את הטיפול פקיד יערות משרד חקלאות, מר עידן פיליפס, בטלפון: 03-9485842 או מייל idanp@moag.gov.il 
  4. במידה והתקבל רישיון כריתה, יש לפעול לפיו ולהציגו לבקשת פקח עירוני במידה ונדרש לכך.
  5. תושב הרואה פעולה שיש לה משמעות של כריתת עץ – חיתוך גזע מרכזי, בלי הותרת ענפים עיקריים, פעולה היכולה לגרום למות עץ כמו ריסוס, הרעלה חיתוך שרשים, בניה בתחום צמרת העץ, עקירה, חייב לדווח על כך למוקד העירוני 106 כפר סבא.

תושבים המעוניינים לערער על בקשות הכריתה יעשו זאת במהלך 14 ימים מהפרסום באתר.
הגשת הערעור תעשה מול קק"ל באתר פקיד היערות

לברורים שונים לגבי כריתות עצים ניתן לפנות באמצעות טופס מקוון - לחצו כאן

עדכונים רישיונות כריתות עצים

לפרסום רישיונות כריתה והעתקה באתר משרד החקלאות

טבלת רישיונות לכריתות עצים כפר סבא בגרסת pdf (מאי 2021)

טבלת רישיונות לכריתות עצים כפר סבא בגרסת אקסל (מאי 2021)