נתוני שיבוץ גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ב

נתוני שיבוץ גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"א

נתוני שיבוץ גני ילדים לשנת הלימודים תש"ף

*עדכונים אודות תוצאות שיבוץ אישי זמינים בקישור הבא