מחלקת פיקוח ואכיפה
personמנהלת מחלקת פיקוח ואכיפה מיכל שיין בן הרוש
personטלפון 09-7651353
personכתובת רחוב התע"ש 26, קומה א'
personשעות פעילות מענה טלפוני בימים א' –ה' בין השעות 10:00 עד 15:00
personהערות לא תתקיים קבלת קהל במשרדי העירייה עד להודעה חדשה

שירות בקליק:

באפשרותכם לבצע תשלום דוחות חניה ופיקוח, וכן להגיש ערעור / בקשה להישפט, בפרק הזמן הקבוע בחוק, באמצעות הקישור הבא:

לפורטל שירות חניה ופיקוח
 
פקס: 09-7651113
להסדרי נגישות במחלקה
חניונים סמוכיםחניון "התוכנה" וחניוני האצטדיון
 

בעלי תפקידים:

רחלי קטלן
מנהלת מדור שירותי גביה
09-7651353
טובה גליסקו
רכזת מדור פיקוח עירוני
09-7724351

פניות הציבור

לכל יחידה בעירייה קיים מענה בתחומי הפעילות המקצועית שבה היא עוסקת. 
פניות הציבור מטפלת במגוון רחב של נושאים: בקשה חוזרת , תלונה, נושא שלא טופל או טופל שלא לשביעות רצון הפונה, הצעת ייעול, בירור כללי וכיוצא בזה, אשר לא קיבלו מענה באופן ישיר מול יחידות העירייה השונות.
פניות הציבור אחראים לרכז את הבקשה ולוודא מענה יעיל ומיטבי לכל פניה.

פנו אלינו:
פיקוח חניה: pnyothanaya@ksaba.co.il
פיקוח עירוני: pnyotpikuhironi@ksaba.co.il