מחלקת רכש אספקה ומכרזים
personמנהלת מחלקת רכש אביטל חדאד
personטלפון 09-7649192
personפקס 09-7646420
personכתובת רחוב תל חי 68 ג' כפר סבא/ למכתבים: רחוב ויצמן 135
personשעות פעילות קבלת קהל בתיאום מראש בלבד

לפניות בנושאי החלטות, תוצאות מכרזים ונושאים נוספים:

אורה חסון
09-7649185

רישום למאגר יועצים
לתשומת לבכם, הגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית כפר-סבא,  מתאפשרת במסגרת רישום לקול קורא - לחצו כאן לפרטים 
לבירורים בנושא מאגר היועצים ניתן לפנות אל כתובת הדואר האלקטרוני [email protected] או בטלפון 09-7636520.

אודות המחלקה:

המחלקה מהווה גוף מרכזי לטיפול ברכש , אספקה ,הצטיידות, מכרזים והתקשרויות, למוסדות העירייה השונים ולמוסדות החינוך.

תפקידי המחלקה:

  • הצטיידות רכש ואספקה בתחומים השונים לכל מוסדות העירייה ולמוסדות חינוך.
  • אספקת חומרים ואמצעים לגופי האחזקה,התפעול ומשרדי העירייה השונים.
  • אחריות לניהול המלאי ואספקת טובין בהתאם לתוכנית העבודה המאושרת
  • אחריות לטיפול במכרזים והתקשרויות עפ"י דרישות האגפים/מחלקות.
  • אחריות מטה לטיפול בנושאי הליסינג התפעולי. 

מכרזים פומביים - רכש ואספקה

ספר ספקים למכרזי זוטא