קטגוריה: חדשות כפר סבא

עיריית כפר סבא תסבסד לראשונה בארץ התקנת טוחני אשפה בבתי תושבים


 

בימים אלו הסתיים פיילוט טוחני האשפה במסגרת פרויקט "זרוק&רול" - של עיריית כפר סבא והחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, במטרה לצמצם ולהפחית את הפסולת הכלל עירונית.

סמל הפרויקט זרוק&רול

סמל הפרויקט


מדובר בפרויקט בשיתוף אגף חדשנות וקיימות בעירייה, במסגרתו נבחרה שכונת הדרים במזרח העיר להשתתף במיזם החדשני והייחודי של  "זרוק&רול", ועם סיומו תורחב התוכנית, במסגרתה תסבסד העירייה באמצעות החברה הכלכלית, התקנת טוחני אשפה בבתי התושבים בעיר.


ראש העיר, רפי סער: "עיריית כפר סבא מקדמת ומעודדת קיימות ושמירה על הסביבה ומפעילה פרויקטים מגוונים בתחום זה, בין היתר אנו העיר היחידה בארץ שכבר התקינה עמדות הטענה לרכבים חשמליים, הרחבת שירותי התחבורה הציבורית לתושבים ולעובדים בעיר, התקנת גגות סולריים על מבני ציבור, חינוך ובתים פרטיים, הוצאת הכלים החד פעמיים ממוסדות החינוך בעיר ועוד ועוד. אני קורא לכל ראשי הרשויות בישראל לאמץ את מודל הקיימות לפיו אנו פועלים, כי העתיד של כולנו נמצא בידינו".


כחלק מהפרויקט, הוגרל בניין אחד בשכונה, שבכל דירה שבו הותקן טוחן אשפה לפסולת אורגנית ביתי מתחת לכיור, המחובר למערכת הביוב הרגילה. טוחן האשפה הותקן במחיר סמלי, במטרה לנטר במשך מספר חודשים את כמות הפסולת מכל דירה ודירה, תוך בדיקה של הפחתת עלויות הטיפול בפסולת.

 

שכונת הדרים

שכונת הדרים


על פי הנתונים שהוצגו אף בוועדת איכות הסביבה של העירייה, כמות הפסולת העירונית השנתית עומדת על כ-50 אלף טון, שעלות הטיפול בה נאמדת בכ-34 מיליון ₪. התקנת טוחני האשפה היא מהלך כחלק מתוכנית נרחבת ומקיפה לצמצום משמעותי של כמויות הפסולת ועלות הטיפול בה, כאשר הפסולת האורגנית מהווה כ-50 אחוז מכלל הפסולת העירונית.


במשך מספר חודשים נמדדו ותועדו מדי יום כמויות הפסולת המושלכות בכל דירה, כאשר המדידה נעשתה בכלים אשר חולקו לכל משק בית, כחלק מתקופת המבחן. לאחר התקנת טוחני האשפה, המשיכו אנשי המקצוע בחברה הכלכלית לעקוב אחרי הכמויות אשר הושלכו והתוצאות המרשימות עומדות על הפחתה של בין 50-30 אחוז מהפסולת הביתית מכל בית אב. זאת באמצעות "הפרדה במקור" של הפסולת האורגנית וטיפול אקולוגי ברסק האורגני המתקבל והפיכתו לקומפוסט ולאנרגיה, באמצעות מכון טיהור השפכים (המט"ש).


יתרונות נוספים של המיזם, שמטרת העירייה להרחיבו לכל בתי האב בעיר, הם הגברת המיחזור בכ-20 אחוז, הפחתת זיהום אוויר ושיפור התברואה והניקיון העיר.