קטגוריה: עיר ירוקה

תכנית חדשנית ורב שנתית מקודמת בימים אלה בכפר סבא להתמודדות עם שינויי האקלים


הפארק העירוני כפר סבא (צילום: בן ניקסון)

מובילים יוזמה להיערכות עירונית לשינויי האקלים: במהלך חודש ספטמבר הקרוב צפויה עיריית כפר סבא לאשר תוכנית היערכות עירונית לשינויי אקלים ואנרגיה מקיימת. היוזמה צפויה להשתלב בתוכנית העבודה של העיר לשנת 2022, במטרה להתמודד עם שינויי האקלים, שאנו מרגישים וחווים ביתר שאת בימים אלו בארץ ובעולם, ולהפחתת פליטות גזי חממה.

התוכנית מגובשת מזה מס' חודשים בהובלת אגף קיימות וחדשנות בעיריית כפר סבא ובשיתוף משרד האנרגיה, משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה. גיבוש התוכנית האסטרטגית של כפר סבא להתמודדות עם שינויי האקלים ואנרגיה מקיימת נכנסת כעת לשלביה האחרונים ועתידה לקבל אישורים סופיים מהנהלת העיר והנהלת התוכנית המלווה.

רפי סער, ראש העיר: "אנו לא מחכים לאיש על מנת להביא לפתרונות מקומיים להתמודדות אפקטיבית עם שינויי האקלים הצפויים ברחבי העולם. כפר סבא מובילה תכנית אסטרטגית רב שנתית שתייצר תשתית איתנה לשיפור חיי תושבי העיר, בצל שינויי האקלים שחווה כדור הארץ. אנו פועלים תוך ראייה מקצועית ואחראית, על מנת להיות ערוכים לכל תרחיש אפשרי – בין אם זה מול מצבי חירום אפשריים ובין לאור עליית הטמפרטורות כפי שצופות התחזיות".

עילאי הרסגור-הנדין, מחזיק תיק הקיימות והחדשנות: "אנו עדים בתקופה האחרונה לאסונות טבע בקצב הולך וגובר. לצערי האנושות נכשלה בהגנה על כדור הארץ, וכעת זהו הזמן לצמצם את הנזק ולהיערך לבאות. כפר סבא לוקחת יוזמה, והתהליך העמוק שאנחנו עושים כבר תקופה ארוכה יציב אותנו בעמדה טובה הרבה יותר לקראת האירועים שעוד יבואו. הכנת התשתיות, ניהול האנרגיה, מי הנגר, החוסן הקהילתי וגם ההיערכות בתחום התחבורה שנעשית במקביל לכל אלה יאפשרו לתושבות ותושבי כפר סבא להתמודד עם משבר האקלים. כעיר הקיימות של ישראל, כפר סבא משמשת מודל לשאר הארץ, ומעורבות משרדי הממשלה בתוכנית חשובה לנו מאוד. לא מדובר כבר במותרות, אלא בהגנה על כל היקר לנו".

לכתיבת התוכנית האסטרטגית בעיריית כפר סבא שותפים אנשי מקצוע מכל אגפי העירייה, לצד אנשי מקצוע ויועצים חיצוניים, רובם תושבי העיר והיא נשענת על ארבעה תחומים עיקריים: ניהול משאבי האנרגיה, קירור העיר, ניהול נגר וחוסן קהילתי. בזכות הקול קורא, זכינו ליועץ כלכלה ומדיניות שמלווה אותנו בכתיבת התוכנית.

ניהול משאבי אנרגיה
עיריית כפר סבא ערכה סקר פליטות גזי חממה שנועד לבחון ולמדוד את פליטות גזי החממה בכל המגזרים בעיר: תושבים, עסקים וכן בעירייה ובמוסדותיה. בעקבות המיפוי נמצא כי 60% מסך פליטות גזי החממה העירוניים מקורם באנרגיה וכי העירייה אחראית על 3% בלבד בסקטור זה, בעוד שיתר הפליטות מיוצרות על ידי תושבים ועסקים. בשל כך, כוללת התוכנית לצד התייעלות אנרגטית והרחבת פריסת האנרגיה הסולארית במבני חינוך וציבור, גם גיוס תושבי העיר ובעלי עסקים מקומיים למאמץ המשותף.

קירור העיר
כמו ערים רבות בעולם, גם כפר סבא סובלת מתופעה אקלימית שבה צמצום הקרקע החשופה בעיר לצד הפעילות האנושית שבה, מובילים לעלייה בטמפרטורה. התופעה מתרחשת בין השאר בעקבות צמצום שטחים פתוחים לבנייה, והעובדה שמרבית הפעילות האנושית מתרחשת במרכזי הערים. החום שנפלט מפעילות אנושית, למשל שימוש באמצעי מיזוג אוויר ופליטה של גזים מכלי תחבורה, נכלא בין המבנים ומגביר את החום בעיר. כתוצאה מכך, הפרש הטמפרטורה בין העיר לשטח הפתוח יכול להגיע לעד 5 מעלות. בתוכנית האסטרטגית מתכננת עיריית כפר סבא להגדיל ב-50% את הייעור העירוני עד 2030 ל"עץ לכל תושב", הגדלת רצף ההצללה בצירים הליכתיים ראשיים, חיוב מבנים חדשים בעמידה בסעיפי קירור פסיבי בת"י 5281, הרחבת ושדרוג רשת ברזיות על גבי רשת הולכי הרגל ועוד.

ניהול מי נגר
גשמים כבדים והצפות, שאנו חווים בשנים האחרונות, מהווים תזכורת כואבת לכך שאזור הים התיכון מהווה Hot Spot לשינויי האקלים,  וכי עד שנת 2030 צפויים להפוך אירועי הגשם וההצפות לתכופים וחזקים יותר. בתוך כך, מובילה התכנית יוזמה לניהול עירוני מוטה בנייה רגישה למים, הכולל בין היתר עדכון תוכנית האב לניהול מי נגר בעיר, טיפול שבר ויישום תכנית מניעה להצפות בשכונות הוותיקות, מניעת הצפות באגן הניקוז באמצעות שיתוף פעולה אזורי ועוד. יש לציין כי לאחר ההצפות שפקדו את העיר במהלך חורף 2015, יזמה עיריית כפר סבא תוכנית אב לניהול מי נגר. עד עתה הושקעו כ-40 מיליון ₪ בהרחבת קולטנים ומאגרים, תוכנית שהראתה את הצלחתה בחורפים האחרונים.

חוסן קהילתי
הנדבך הרביעי בתוכנית המתגבשת מבקש לחזק את החוסן הקהילתי באמצעות מיפוי תושבים המאופיינים בעוני אנרגטי והעשויים להזדקק לסיוע במצבי קיצון אקלימיים. בתוך כך, צפויה עיריית כפר סבא להקים סיירת מתנדבי אקלים שיספקו מענה ראשוני ברחבי העיר במידת הצורך ולהכשיר עשרה מתחמים עירוניים לקליטת תושבים בעתות מצבי אקלים קיצוניים מתמשכים. בנוסף, תקדם העירייה את חיזוק תחום החינוך לקיימות והפחתת פסולת, עידוד הליכתיות ורכיבה על אופניים - שיתרמו להפחתת פליטת מזהמים לאוויר.

עגלה מטאורולוגית למדידת חום

עגלה מטאורולוגית למדידת חום במסגרת ההיערכות העירונית לשינויי האקלים  (צילום עיריית כפר סבא)