קטגוריה: חדשות כפר סבא

עדכוני קורונה על מאומתים/ות לנגיף במוסדות החינוך והקהילה בעיר ליום 05.09


הורים ותושבים יקרים,

 

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר רמז בכיתה ג'2 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 02.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת. 
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (02.09.2021).

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי איש/אשת צוות בגן אביב נמצא/ה מאומת/ת חיובי גבולי לנגיף הקורונה.
איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בגן ביום חמישי 02.09.2021. על פי הנחיות ממשרד הבריאות ומשרד החינוך יש להיכנס לבידוד מונע עד אשר תתקבלנה תוצאה של בדיקה נוספת. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם איש/אשת הצוות, על חובת הבידוד הזמנית הנדרשת עד לעדכונים נוספים. 
להזכירכם: בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות. 
לידיעתכם: בחודש העוקב לסיום הבידוד יבוצע קיזוז בחיוב גן היולא בהתאם לחישוב הימים שהגן נסגר.

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי ילד/ה נוסף/ת מבית הספר גורדון כיתה ד'2, שנסגר החל מתאריך 03.09.2021 בשל תחלואה בקורונה, נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
כל מי שמחוייב בבידוד כבר הונחה לכך ב03.09.2021 ולכן אין צורך בשינוי ההנחיות שקבלתם.

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי איש/אשת צוות נוסף/ת מבית הספר גורדון כיתה ד'2, שנסגר החל מתאריך 03.09.2021 בשל תחלואה בקורונה, נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
כל מי שמחוייב בבידוד כבר הונחה לכך ב03.09.2021 ולכן אין צורך בשינוי ההנחיות שקבלתם.
להזכירכם: בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות.

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר לאה גולדברג בכיתה ו'3 נמצא/ה מאומת/ת חיובי גבולי לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שישי 03.09.2021. על פי הנחיות ממשרד הבריאות ומשרד החינוך יש להיכנס לבידוד מונע עד אשר תתקבלנה תוצאה של בדיקה נוספת. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הזמנית הנדרשת עד לעדכונים נוספים. 

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר רחל המשוררת בכיתה ו'3 נמצא/ה מאומת/ת חיובי גבולי לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שישי 03.09.2021. על פי הנחיות ממשרד הבריאות ומשרד החינוך יש להיכנס לבידוד מונע עד אשר תתקבלנה תוצאה של בדיקה נוספת. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הזמנית הנדרשת עד לעדכונים נוספים. 

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר לאה גולדברג בכיתה ו'1 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום רביעי 30.06.2021. בשל הזמן שעבר מאז התאריך המצויין, ולפי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך בכניסה לבידוד.
עם זאת, בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות. 

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר לאה גולדברג בכיתה א'3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום רביעי 30.06.2021. בשל הזמן שעבר מאז התאריך המצויין, ולפי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך בכניסה לבידוד.
עם זאת, בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות. 

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי 4 תלמידים בבית הספר לאה גולדברג בכיתות ג' נמצאו מאומתים לנגיף הקורונה. 
התלמידים שההו לאחרונה בבית הספר ביום רביעי 30.06.2021. בשל הזמן שעבר מאז התאריך המצויין, ולפי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך בכניסה לבידוד.
עם זאת, בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות. 

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי 2 תלמידים מבית הספר הירוק שמעון פרס בכיתה ד'1 נמצאו מאומתים לנגיף הקורונה.
התלמידים שהו לאחרונה בבית הספר ביום שישי 03.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (03.09.2021).

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי איש/אשת צוות בצהרון לאה גולדברג נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
איש/אשת צוות שהה/תה לאחרונה בצהרון בכיתה ב'1 ביום חמישי 02.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת צהרון את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (02.09.2021).

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר לאה גולדברג בכיתה א'2 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שני 30.08.2021 במפגש הכרות עם בית הספר. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (30.08.2021).

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי האיש/אשת צוות מבית הספר שי עגנון שנמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה ביום שבת ה-04.09.2021, נבדק/ה פעם נוספת לנגיף - וקיבל/ה תוצאה שלילית.
על פי הנחיות משרד הבריאות, וכן אישור רשמי שקיבלנו ממשרד הבריאות - אנו מבקשים לעדכנכם כי לאחר החג הכיתות יפתחו כרגיל. כל הגורמים האמונים על פתיחת הכיתות כבר עודכנו בנושא.
נבקש להזכירכם כי בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות.

ביום ראשון 05.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר גורדון בכיתה ה'3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שישי 03.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת.
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (03.09.2021).

ביום ראשון 5.9.2021, דווחנו כי איש/אשת צוות בגן צפצפה נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. 
איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בגן ביום חמישי 2.9.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם איש/אשת הצוות, על חובת הבידוד הנדרשת. 
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (2.9.2021)
לידיעתכם: בחודש העוקב לסיום הבידוד יבוצע קיזוז בחיוב גן היולא בהתאם לחישוב הימים שהגן נסגר.

לתשומת לבכם, להלן קישור להנחיות בידוד באתר משרד הבריאות

להזכירכם: בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות. 

אנו מאחלים בריאות והחלמה מהירה לכולם.
אגף החינוך

לעדכוני קורונה קודמים