קטגוריה: חדשות כפר סבא

עדכוני קורונה על מאומתים/ות לנגיף במוסדות החינוך והקהילה בעיר לימים 10-11/09


הורים ותושבים יקרים,

 

להלן עדכונים בדבר מאומתים/ות לנגיף במוסדות החינוך בעיר לימים שישי-שבת, 10-11 בספטמבר:

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי איש/אשת צוות בגן אלמוגן נמצא/ה מאומת/ת חיובי גבולי לנגיף הקורונה. 
איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בגן ביום ראשון 05.09.2021. על פי הנחיות ממשרד הבריאות ומשרד החינוך יש להיכנס לבידוד מונע עד אשר תתקבלנה תוצאה של בדיקה נוספת. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם האיש/אשת צוות, על חובת הבידוד הזמנית הנדרשת עד לעדכונים נוספים. להזכירכם: בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות. 

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בצהרון יצחק שדה  הכולל את כיתות ב'1 + ג'1 + ג'2 + ג'3 + ג'4 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. 
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בצהרון ביום חמישי 09.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הצהרון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת. 
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (09.09.2021). 

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי 3 תלמידים נוספים מבית הספר ש״י עגנון כיתה ד'1, שנסגרה החל מתאריך 05.09.2021 בשל תחלואה בקורונה, נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
כל מי שמחוייב בבידוד כבר הונחה לכך 05.09.2021 ולכן אין צורך בשינוי ההנחיות שקבלתם.

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי איש/אשת צוות בבית הספר חב"ד נמצא/ה מאומת/ת בבדיקה מהירה לקורונה. 
איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בבית הספר בכיתה ב'1 + ו'1 + ז'1 ביום חמישי 09.09.2021. על פי הנחיות ממשרד הבריאות ומשרד החינוך יש להיכנס לבידוד מונע עד אשר תתקבלנה תוצאה של בדיקה נוספת. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם איש/אשת הצוות, על חובת הבידוד הזמנית הנדרשת עד לעדכונים נוספים. 

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר שזר בכיתה ח׳2 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. 
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום ראשון 05.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמידים, על חובת הבידוד הנדרשת. 
חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (05.09.2021). 

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בחטיבת הביניים אלון בכיתה ח׳3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. 
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 09.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמידים, על חובת הבידוד הנדרשת. חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (09.09.2021). 

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי ילד/ה בבית הספר חב"ד בכיתה ב'1 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
הילד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 02.09.2021. בשל הזמן שעבר מאז התאריך המצויין, ולפי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך בכניסה לבידוד. עם זאת, בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות. 

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר רחל המשוררת בכיתה ב'4  נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה. 
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 09.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת. חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (09.09.2021).

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר דבורה עומר בכיתה ד'1 נמצא/ה מאומת/ת בבדיקה מהירה לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 09.09.2021. על פי הנחיות ממשרד הבריאות ומשרד החינוך יש להיכנס לבידוד מונע עד אשר תתקבלנה תוצאה של בדיקה נוספת. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הזמנית הנדרשת עד לעדכונים נוספים. להזכירכם: בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות.

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי איש/אשת צוות בצהרון סורקיס נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בצהרון בכיתה ג' ו ד' ביום חמישי 09.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת צהרון את כל מי שבא במגע הדוק עם איש/אשת הצוות , על חובת הבידוד הנדרשת. חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (09.09.2021).

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר דבורה עומר בכיתה ה'3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום ראשון 05.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת. חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (05.09.2021).

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר רמז בכיתה ה'4 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום ראשון 05.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת. חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (05.09.2021).

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי איש/אשת צוות בגן עינב נמצא/ה מאומת/ת בבדיקה מהירה לנגיף הקורונה.
איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בגן ביום חמישי 09.09.2021. על פי הנחיות ממשרד הבריאות ומשרד החינוך יש להיכנס לבידוד מונע עד אשר תתקבלנה תוצאה של בדיקה נוספת. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם איש/אשת הצוות , על חובת הבידוד הזמנית הנדרשת עד לעדכונים נוספים. לידיעתכם: בחודש העוקב לסיום הבידוד יבוצע קיזוז בחיוב גן היולא בהתאם לחישוב הימים שהגן נסגר.

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה נוסף/ת מבית הספר שמעון פרס כיתה ד'1, שנסגרה החל מתאריך 03.09.2021 בשל תחלואה בקורונה, נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
כל מי שמחוייב בבידוד כבר הונחה לכך ב03.09.2021 ולכן אין צורך בשינוי ההנחיות שקבלתם.

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר ש"י עגנון בכיתה ג'3 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום שישי 10.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת. חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (10.09.2021).

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בצהרון יצחק שדה בכיתה ב'3 + ב'2 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בצהרון ביום חמישי 09.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת צהרון את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת. חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (09.09.2021).

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר יצחק שדה בכיתה ג'4 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 09.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת. חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (09.09.2021).

ביום שבת 11.09.2021, דווחנו כי ילד/ה בגן כחל נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
הילד/ה שהה/תה לאחרונה בגן ביום חמישי 09.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת גן את כל מי שבא במגע הדוק עם הילד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת. חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (09.09.2021). לידיעתכם: בחודש העוקב לסיום הבידוד יבוצע קיזוז בחיוב גן היולא בהתאם לחישוב הימים שהגן נסגר.

ביום שישי 10.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בחטיבת אילן רמון בכיתה ז'7 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בחטיבה ביום ראשון 05.09.2021 והגיע/ה בהסעת רן שי מכיוון השכונה הירוקה. בשלב זה, מעדכנת הנהלת החטיבה את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת. חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (05.09.2021).

ביום שישי 10.09.2021, דווחנו כי ילד/ה נוסף/ת מבית הספר ש"י עגנון כיתה ד'1, שנסגרה החל מתאריך 05.09.2021 בשל תחלואה בקורונה, נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
כל מי שמחוייב בבידוד כבר הונחה לכך 05.09.2021 ולכן אין צורך בשינוי ההנחיות שקבלתם.
להזכירכם: בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות.

ביום שישי 10.09.2021, דווחנו כי 2 ילדים נוספים בגן שומרון נמצאו מאומתים לנגיף הקורונה.
הילדים שהו לאחרונה בגן ביום שישי 03.09.2021. בשל הזמן שעבר מאז התאריך המצויין, ולפי הנחיות משרד הבריאות, אין צורך בכניסה לבידוד. עם זאת, בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות.

ביום שישי 10.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר יצחק שדה בכיתה ב'3 נמצא/ה מאומת/ת על פי בדיקה מהירה לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום חמישי 09.09.2021. על פי הנחיות ממשרד הבריאות ומשרד החינוך יש להיכנס לבידוד מונע עד אשר תתקבלנה תוצאה של בדיקה נוספת. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הזמנית הנדרשת עד לעדכונים נוספים.

ביום שישי 10.09.2021, דווחנו כי איש/אשת צוות בבית הספר לאה גולדברג נמצא/ה מאומת/ת חיובי/ת בבדיקה מהירה לנגיף הקורונה.
איש/אשת הצוות שהה/תה לאחרונה בבית הספר בכיתה ה׳4 ביום ראשון 09.09.2021. על פי הנחיות ממשרד הבריאות ומשרד החינוך יש להיכנס לבידוד מונע עד אשר תתקבלנה תוצאה של בדיקה נוספת. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם איש/אשת הצוות , על חובת הבידוד הזמנית הנדרשת עד לעדכונים נוספים.

ביום שישי 10.09.2021, דווחנו כי ילד/ה בגן הדס נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
הילד/ה שהה/תה לאחרונה בגן ביום ראשון 05.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם הילד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת. חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (05.09.2021). לידיעתכם: בחודש העוקב לסיום הבידוד יבוצע קיזוז בחיוב גן היולא בהתאם לחישוב הימים שהגן נסגר.

ביום שישי 10.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר ש"י עגנון בכיתה ג'4 נמצא/ה מאומת/ת לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום ראשון 05.09.2021. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הנדרשת. חשוב שתדעו כי על פי הנחיות משרד הבריאות, כל מי שהיה במגע הדוק עם חולה מאומת, מחויב להיכנס לבידוד למשך 14 יום, החל מתאריך החשיפה (05.09.2021).

ביום שישי 10.09.2021, דווחנו כי ילד/ה בגן פטל נמצא/ה מאומת/ת על פי בדיקה מהירה לנגיף הקורונה.
הילד/ה שהה/תה לאחרונה בגן ביום ראשון 05.09.2021. על פי הנחיות ממשרד הבריאות ומשרד החינוך יש להיכנס לבידוד מונע עד אשר תתקבלנה תוצאה של בדיקה נוספת. בשלב זה, מעדכנת הנהלת הגן את כל מי שבא במגע הדוק עם הילד/ה, על חובת הבידוד הזמנית הנדרשת עד לעדכונים נוספים. לידיעתכם: בחודש העוקב לסיום הבידוד יבוצע קיזוז בחיוב גן היולא בהתאם לחישוב הימים שהגן נסגר.

ביום חמישי 09.09.2021, דווחנו כי תלמיד/ה בבית הספר דבורה עומר בכיתה ה'3 נמצא/ה מאומת/ת בבדיקה מהירה לנגיף הקורונה.
התלמיד/ה שהה/תה לאחרונה בבית הספר ביום ראשון 05.09.2021. על פי הנחיות ממשרד הבריאות ומשרד החינוך יש להיכנס לבידוד מונע עד אשר תתקבלנה תוצאה של בדיקה נוספת. בשלב זה, מעדכנת הנהלת בית הספר את כל מי שבא במגע הדוק עם התלמיד/ה, על חובת הבידוד הזמנית הנדרשת עד לעדכונים נוספים.


לתשומת לבכם, להלן קישור להנחיות בידוד באתר משרד הבריאות

להזכירכם: בכל מקרה של חשש רפואי או הופעת תסמינים, יש לפנות להיוועצות עם רופא/ת המשפחה או למוקד 5400* של משרד הבריאות. 

אנו מאחלים בריאות והחלמה מהירה לכולם.
אגף החינוך והחברה לתרבות הפנאי

לעדכוני קורונה קודמים