קטגוריה: חדשות כפר סבא

משטרת ישראל חושפת: מגמת ירידה בנתוני הפשיעה בכפר סבא


בשנת 2017 נרשמו במשטרת ישראל 1,563 עבירות, כאשר בשנת 2020 נרשמו 1,293 – ירידה של 17%. כמו כן, בשנת 2017 נפתחו 4,363 תיקים, בעוד ב-2020 נפתחו 2,900 – ירידה של 34%.

ב-3 הרבעונים של שנת 2021 נפתחו 2,301 תיקים עבור 1,039 עבירות בכפר סבא. במידה וברבעון האחרון של 2021 תהיינה פחות מ-257 עבירות ביחס לשנת 2020, המגמה תצביע על ירידה בהיקף העבירות השנתי ביחס לשנה קודמת.

בנוסף, נרשמת מגמת ירידה בעבירות המשמעותיות ביותר בשכיחותן: בתחום הסדר הציבורי, עבירות נגד גוף, עבירות כלפי המוסר, עבירות כלפי הרכוש ועבירות מרמה.

במצטבר לשנים 2021-2016, מתוך 8,156 העבירות בכפר סבא, השכיחות ביותר הן עבירות רכוש - 40%; עבירות סדר ציבורי - 28%; עבירות גוף – 9%; עבירות מוסר – 8%; ועבירות מרמה – 8%.

רפי סער, ראש העיר: "ההשקעה הרבה בחיזוק תחום הביטחון בכפר סבא הצליחה להביא לירידה בנתוני הפשיעה בעיר, ולשיפור משמעותי בתחושת הביטחון בקרב תושביה. כפר סבא מתמודדת עם אתגרים משמעותיים בתחום הביטחון, הודות למיקומה בסמוך לקו התפר. זוהי מציאות עמה אנו מתמודדים יום יום ולשם כך פועלים בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל".

סגן ומ"מ ראש העיר דני הרוש, ומחזיק תיק הבטחון: "ההצלחה העירונית נובעת בין היתר בזכות יזום מודל ייחודי של סיירות ביטחון שכונתיות, אשר הוקמו בהובלת אגף הביטחון ובשיתוף הקהילה. מתנדבי הסיירות הם מקרב תושבי העיר, כאשר הכשרתם והצטיידותם נעשים במיטב המערך הטכנולוגי בתחום, ובהובלת אגף הביטחון והרשות העירונית למאבק באלימות סמים ואלכוהול. עוד בין פעולות העירייה בתחום זה - הרחבת מערך מצלמות האבטחה המנותבות למוקד העירוני; והפעלת מוקד ביטחון ייעודי".

התקנת מצלמות ביטחון במזרח העיר

בתמונה: מתקינים מצלמות ביטחון במזרח העיר