קטגוריה: הנדסה

כפר סבא נערכת לתמ"א 38 החדש


מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה דנה (15/12) בעקרונות התוכנית העירונית להתחדשות בניינית. התוכנית אשר תחליף את תמ"א 38 מיועדת ליישום ברחבי העיר במסגרת ההתחדשות העירונית. בנוסף, החליטו חברי הוועדה על הארכת תוקפה של תמ"א 38 בכפר סבא עד להפקדת התוכנית או עד לשנת 2025 (לפי המוקדם מבין המועדים).

התוכנית מקודמת בעקבות החלטת המועצה הארצית מ-2019 על ביטול תמ"א 38. עוד קבעה המועצה הארצית כי הוראות התמ"א ימשיכו לחול עד ל 1.10.22 ולאחר מועד זה יפקעו הוראותיה באופן סופי, אלא אם יתקיימו מספר תנאוים וביניהם החלטת הועדה המקומית (עד ל 1/5/22) כי הוראות התמ"א ימשיכו לחול בתחום מרחב התכנון שלה עד ל-18/5/25.

התוכנית המקודמת היא פרי זכייתה של עיריית כפר סבא בקול קורא שערכה הרשות להתחדשות עירונית לקידום תוכניות, שיחליפו את תמ"א 38 ובו זכתה העירייה יחד עם 5 רשויות נוספות.

תמ"א 38 אושרה לראשונה ב-2005, כחלק מניסיון ממשלתי להביא לחיזוק מבנים קיימים ושיפור עמידותם מפני רעידות אדמה. עם השנים הפכה התוכנית למנגנון משמעותי להתחדשות עירונית. על פי החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, תסתיים תמ"א 38 באוקטובר 2022.

רפי סער, ראש העיר: "אנו ממשיכים ביתר שאת את תנופת ההתחדשות העירונית. כפר סבא הוותיקה מורכבת ממתחמים ושכונות רבות שהוקמו לפני עשרות שנים, ומחייבות התחדשות והתאמה למאה ה-21. אנו פועלים לצמצום הפערים שנוצרו במשך שנים רבות, ונערכים ליצירת תכנית עירונית שתחליף את תמ"א 38. אט אט כפר סבא משנה את פניה, בזכות עוד ועוד מתחמים ישנים שאנו פועלים לשדרג ולחדש, בין אם זה ביצירת מבנים חדישים, חידוש תשתיות, תוספת מוסדות ציבור ושטחים ירוקים".

יובל לוי, מחזיק תיק הוועדה לתכנון ובנייה: ״כפי שהבהרנו ליזמים בשכונת אלי כהן ובכלל, אנו נסייע אישית לגבש תכניות אשר תשרתנה באופן מלא את האינטרס של התושבים. טובת תושבי העיר בכלל ותושבי השכונה קודמת בעיננו לרווחי היזם ורק היא שעומדת לנגד עינינו״.