קטגוריה: חינוך

גובש מתווה מוסכם להחזר כספי להורים עבור עלות הצהרונים


תמונה נושאית הודעה להורים ולתלמידים

עיריית כפר סבא וועד הורים העירוני סיכמו על מתווה להחזר כספי להורים עבור עלות הצהרונים באותם גנים

בימים האחרונים גובש הסדר מוסכם בין נציגי הנהגת ההורים לבין העירייה במסגרתו נקבע כי בגני ילדים שלא נפתחו בתקופת ה"גל החמישי" של הקורונה -עקב מחסור באנשי צוות, ובמקרים בהם הגן היה סגור כולו עקב בידוד, יוכלו ההורים באותם הגנים לקבל החזר כספי עבור עלות הצהרונים.

ההחזר יינתן בשתי פעימות: פעימה ראשונה בסוף חודש מאי ופעימה שנייה בסוף חודש יולי.

מחלקת גני הילדים בעירייה תעביר את המידע על אי פעילות של הגנים בתקופה הרלוונטית, ובגזברות העירייה יעשו את החישוב מהו הסכום אותו יש להחזיר להורים. ההורים אינם צריכים לפנות ולבקש את ההחזר באופן יזום, הם יקבלו אותו אוטומטית במועדים שנקבעו.