קטגוריה: חינוך

הודעה להורים לקראת פרסום השיבוצים לגני הילדים


תמונה נושאית הודעה להורים ולתלמידים

הורים יקרים,

לקראת פרסום השיבוצים לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ג, ברצוננו לשתף אתכם במספר נתונים ותובנות שהתבררו במהלך ניתוח הנתונים וביצוע השיבוצים בפועל.

ראשית, חשוב לציין כי כל ההחלטות התקבלו בשקיפות מלאה ובשיתוף עם הנהגת ההורים.

תמצית הנתונים:

 1. בשנים האחרונות חלה ירידה דמוגרפית במספרי התלמידים בגנים, ולראייה - כמות הנרשמים ירדה בשנתיים האחרונות מכ-4,900 ילדים (תשפ"א) לכ-4,200 ילדים בשנת הלימודים הקרובה (תשפ"ג).
   
 2. ממוצע הילדים בגנים נשאר דומה לשנים הקודמות (ואף פחות מכך), בהתאם ליעד שהוגדר מראש.
   
 3. המערכת ערוכה גם לשינויים מאוחרים יותר (מעברי דירה, ועדות שונות וכיוצא בזה).
   
 4. מודל הבחירה בתהליך ההרשמה הוכיח את עצמו. הוא איפשר להורים לדייק את התיעדוף שלהם ואיפשר לעירייה להיענות באופן טוב יותר לבקשות אלה.

חשוב לציין כי היכן שנדרש היה להפוך גן יול"א לגן קצר - השינוי בוצע, וכך גם הפוך.

על התהליך:

 1. תהליך השיבוץ התחשב גם בשדה ה"הערות" שהתווסף למערכת הרישום לאחר פתיחתה.
   
 2. תהליך השיבוץ התחשב גם ברשימות שנשלחו על ידי הורים שרצו לשבץ את ילדיהם לגנים שהיו מועמדים לסגירה. כל רשימה שכזו נבדקה באופן פרטני. היכן שהתאפשר, הגנים נפתחו.
   
 3. בכל מקרה בו התברר שיש צורך בגן מסוים, על אף שלא היו פניות הורים לגביו, הגן נפתח.

שונות:

 1. במקרים נקודתיים - ניתן לפנות לאגף החינוך בעירייה. מומלץ לכתב גם את הנהגת הורי הגנים העירונית כדי שיוכלו לסייע במקרה הצורך.
   
 2. השיבוצים לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ג צפויים להתפרסם תוך שבוע ימים מפרסום הודעה זו.
   
 3. פרסומים לקראת קייטנת יולי וכן לקראת קייטנת אוגוסט צפויים גם הם לצאת בקרוב.

לעדכונים אודות תוצאות השיבוץ לגנים

בברכה,
מחלקת חינוך קדם יסודי באגף החינוך והנהגת הורי הגנים העירונית.