קטגוריה: רווחה

פרס גלר: הגשת מועמדות לאות הוקרה בתחום ההתנדבות ע"ש טובה וזאב גלר ז"ל


מודעה גרפית הענקת אותות הוקרה בתחום ההתנדבות על שם טובה וזאב גלר

הענקת אותות הוקרה בתחום ההתנדבות ע"ש טובה וזאב גלר ז"ל

זו השנה ה-38 בה יוענקו אותות הוקרה לציון זכרו של זאב גלר ז"ל.
החל מהשנה יקרא האות גם על שם טובה גלר ז"ל, שהלכה לעולמה אשתקד.
טובה וזאב ראו בהתנדבות, ובתרומה לקהילה ערך עליון.

עיריית כפר סבא ומשפחת גלר פונים בזאת אל הציבור להציע מועמדות ומועמדים, אשר הצטיינו בפעילות ההתנדבותית למען הפרט והקהילה.
על המועמדים להיות תושבי כפר סבא או מתנדבות ומתנדבים למען כפר סבא, מגיל 16 ומעלה.
טקס חלוקת אות ההוקרה לזוכים ולזוכות יתקיים ביום שני, 22/5/2023.

את ההמלצות יש למלא בטפסים מקוונים עד יום ראשון, 26/2/2023.

אות הוקרה למתנדבת או למתנדב המצטיינים:

לטופס המלצה מקוון

  • התמדה בפעילות התנדבותית מעל שנתיים.
  • גילוי יוזמה אישית ומנהיגות.
  • עידוד וטיפוח רוח ההתנדבות.
  • התנדבות לרווחת הפרט.

אות הוקרה למפעל חיים:

לטופס המלצה מקוון

  • פעילות התנדבותית מעל 10 שנים שחוללה שינוי.
  • גילוי יוזמה והובלת פעילות התנדבותית בקהילה.
  • התנדבות מעצימה שמשפיעה לטווח ארוך.
המלצות שיישלחו לאחר 26/2/2023 לא יועברו לוועדת הפרס.

לפרטים נוספים והסדרי נגישות פרטניים: 
אגף שח"ק, המחלקה לעבודה קהילתית והתנדבות, טל': 09-7641108/9 | 050-2608359, מייל: [email protected]

ניתן להוריד ולמלא את הטפסים גם באתר ההתנדבות העירוני.