קטגוריה: עיר ירוקה

כפר סבא השתתפה בסמינר אינטרנט בינלאומי של פרויקט SME4SMARTCITIES


סמינר אינטרנט בינלאומי (צילום מסך)

כפר סבא השתתפה בסמינר אינטרנט בינלאומי (Webinar) במסגרת השתתפותה בפרויקט SME4SMARTCITIES של האיחוד האירופאי הנועד לגשר בין רשויות באגן הים התיכון וSME's

ב-17 בינואר 2023, עיריית כפר סבא השתתפה בסמינר אינטרנט בינלאומי במסגרת השתתפותה בפרויקט SME4SMARTCITIES.הוובינר נערך בשיתוף שותפי הקונסורציום מאוניברסיטת תל אביב, והשותף האיטלקי המיוצג על ידי FILSE.

מטרת הסמינר המקוון הייתה לספק פלטפורמה לבעלי עניין מקומיים רלוונטיים בעיר ולנציגים של כל טריטוריות הפרויקט כדי להסביר את צרכי הערים שלהם, את המאפיינים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים העיקריים.

מטרה חשובה נוספת הייתה לספק פלטפורמה לחברות קטנות ובינוניות לחלוק מאפיינים עיקריים, כושר ייצור ומיומנויות; וכיצד הם יכולים לעבוד בצורה הטובה ביותר בשיתוף פעולה.

הנושאים העיקריים שנדונו בסמינר היו:

  • הצרכים של ערים ים תיכוניות, המגמות החברתיות, הכלכליות והסביבתיות העיקריות המשפיעות על ערים.
  • גישור על הפער בין צרכי הערים לבין פתרונות חכמים.
  • תיאורי מקרי בחן של עיר חכמה מהמדינות המשתתפות.
  • מאפיינים עיקריים של חברות קטנות ובינוניות מקומיות, כושר ייצור ומיומנויות.

מטעם עיריית כפר סבא תיארה תמי קצבבורג נבנצל, מנהלת אגף קיימות וחדשנות ,את העיר כאחת הערים החדשניות והמקיימות בישראל תוך מתן דוגמאות רבות ומגוונות.