קטגוריה: עיר ירוקה

עיריית כפר סבא ממשיכה להוביל הערכות לשינויי האקלים: פרויקט הצללה מיוחד בשיתוף התושבים


הסדנה שהתקיימה בספרייה העירונית

צילום: עיריית כפר סבא

עיריית כפר סבא ממשיכה להוביל הערכויות לשינויי האקלים: פרויקט הצללה מיוחד בשיתוף התושבים במתחם התפוז בעיר

פרויקט חדש בכפר סבא - "הצלו" - יוצא לדרך, באמצעות אגף קיימות וחדשנות והמינהלת להתחדשות עירונית ובמסגרת שיתוף פעולה עם "יוזמת האנרגיה הטובה", סטודיון "או-אה" לשיתוף ציבור ומשרד אדריכלות "נחלת הכלל". הפרויקט הוא חלק מהמאבק בשינויי האקלים וכחלק מפרויקט עירוני נרחב לתוכנית הצללה עירונית, והוא יאפשר הצללה טקטית עירונית וחידוש מרחבים ציבוריים.

כזכור, עיריית כפר סבא נבחרה לפני מספר חודשים להוביל ולייצר את השלטון המקומי בוועידה הבין-לאומית להיערכות ומאבק בשינויי האקלים, שהתקיימה בשארם אל-שייח. בהמשך ישיר לכך, מקדמת כעת העירייה את פרויקט "הצלו, במסגרתו קראה עיריית כפר סבא לתושבות ותושבי מתחם התפוז, מתחם הנמצא בתהליך של התחדשות עירונית, להצטרף ולהשפיע על בחירת פרויקט ההצללה באלמנטים אדריכליים. זאת באמצעות השתתפות בסדנה ייחודית בנושא שהתקיימה לאחרונה בספרייה העירונית שבקריית ספיר, בהשתתפות תושבי האזור ובהובלת אגף קיימות וחדשנות ומינהלת התחדשות עירונית.

הסדנה שהתקיימה בספרייה העירונית

צילום: עיריית כפר סבא

מתחם התפוז נבחר להיות החלוץ לפרויקט, לאחר תהליך מקצועי וסדור שלקחו בו חלק כל הגורמים העירוניים הרלוונטיים ובליווי אנשי מקצוע וחוקרים אקדמיים, שסקרו ובחנו במודל ייחודי את הנתונים מהשטח לדוגמא: כיסוי צל קיים, מידת שימושיות ועוד.

"זכינו לקחת חלק ולהיות בין 4 הרשויות המובילות את הפרויקט הזה בישראל. ובכפר סבא הפרויקט ייחודי ושונה כי בחרנו לחבור למינהלת ההתחדשות העירונית בעיר, ולצאת לדרך עם הפרויקט הזה על מתחמים אלו", מסבירה מנהלת אגף חדשנות וקיימות, תמי קצבורג נבנצל. "במסגרת הפרויקט, קיבלנו מענק בסך רבע מיליון שקלים אשר מיועד לביצוע ההצללה אך גם בין היתר גם להעלאת מודעות ציבורית ופיתוח תחושת אחריות אזרחית משותפת לנושא הצל ולהקניית ארגז כלים יישומי בנושא הצללה טקטית שיאפשר לנו לשכפל את המודל בהמשך".

"מתחם התפוז נבחר לפרויקט כדי ליצור, במתחם המיועד להתחדשות עירונית, מקום מפגש קהילתי, מזמין ומוצל, שישמש את התושבים כבר בחודשים הקרובים. זאת במקביל להמשך העבודה התכנונית על תוכנית ההתחדשות הכוללת של השכונה", מוסיפה עמיה גלילי ממינהלת התחדשות עירונית. "במסגרת הליך שיתוף הציבור שהתקיים לאחרונה, נציג בפני תושבי המתחם את התהליך, נשמע את דעתם ובהתאם נקיים הצבעת תושבים, אשר תוביל ליצירת חלופות אדריכליות תכנוניות להצללת המרחב. חשוב לנו לבצע את התהליך כולו בשיתוף מלא עם התושבים המתגוררים במתחם, כי הם יהיו הנהנים העיקריים מהפרויקט והוא צריך לתת מענה לצורכיהם".

ראש העיר, רפי סער: "עיריית כפר סבא היא מהערים המובילות בישראל בכל נושא היערכות לשינויי האקלים ופעילות למען הסביבה. פרויקט זה הוא נדבך נוסף בפעילות החשובה שאנו מקיימים, יחד עם התושבים ולמען התושבים ודור העתיד שלנו ואני רוצה לברך את כל השותפים למיזם זה – שהוא סנונית נוספת במאבק שלנו למען כפר סבא ולמען כדור הארץ".