קטגוריה: חדשות כפר סבא

מובילים בהתחדשות עירונית - גם לאחר ביטול תמ"א 38


העיר כפר סבא

(צילום: עיריית כפר סבא)

מובילים בהתחדשות עירונית - תוכנית התחדשות בניינית שמובילה עיריית כפר סבא תאפשר המשך התחדשות מבני מגורים, גם לאחר ביטול תמ"א 38

עיריית כפר סבא מובילה בימים אלה, יחד עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובתכנון משרד אדרכלים גוטמן-אסיף, תוכנית התחדשות בניינית – שמטרתה להחליף את תמ"א 38 – שתוקפה עומד לפוג בשל שינויים הצפויים בחקיקה.

התכנית הובאה לדיון להפקדה ביום רביעי 27.3.24, בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. במסגרת תוכנית ההתחדשות הבניינית ובשל החשיבות הרבה שרואה עיריית כפר סבא בהמשך חידוש, חיזוק ומיגון המבנים בעיר וביטחון התושבים – יוצעו שלושה מסלולי התחדשות:

מסלול חיזוק, מיגון ותוספת בנייה, מסלול הריסה ובנייה לבניינים שקיבלו היתר בנייה עד לשנת 1984 ולא נבנו בהתאם לתקן לעמידת מבנים בפני רעידות אדמה (כלומר הרחבת הגדרת המבנים הזכאים ביחס לתמ"א 38, המתייחסת למבנים שקיבלו היתר עד שנת 1980), ומסלול מיגון חדש לבניינים שנבנו בין שנת  1984-1992 (אז שונתה החקיקה וחייבה הקמת ממ"דים) - לטובת הקמת מרחבים מוגנים דירתיים (ממ"דים) בבנייני מגורים שעד כה לא קיבלו תמריצים בחקיקה או בתוכניות ארציות. כל זאת באמצעות תמריץ של בניית קומה וחצי ליזמים, כאשר על פי הנתונים, כ-13.5 אחוז מהמבנים בעיר נבנו בין השנים 1980-1992.

התוכנית אותה מקדמת העירייה בשנים האחרונות, מציעה למעשה את היעילות של תמ"א 38 לחידוש מבנים ברמת המגרש הבודד, תוך התמודדות עם נושאים תכנוניים ברמה המקומית, שתמ"א 38, כתוכנית מתאר ארצית, לא יכולה הייתה להתמודד איתם. כך למשל, הרחבת הרשת הירוקה להולכי רגל, הוספת שטחי ציבור בקומות הקרקע של המבנים המתחדשים, קביעת נפחי בנייה ביחס לצפיפות נכנסת ואופי הרחוב, הגדרת רחובות עם חזית מסחרית פעילה ועוד.

בנוסף, התוכנית קובעת כי כל חמש שנים תיבחן התאמת קצב מימוש מספר יחידות הדיור החדשות שייבנו במסגרתה, ביחס לכושר הנשיאה העירוני מבחינת תשתיות, תנועה, ביוב, מוסדות ציבור ועוד. כך, התוכנית מציעה פתרונות התומכים בתנופת ההתחדשות העירונית בעיר, תוך הרחבת סל הכלים העירוני להתחדשות ושמירה על תכנון איכותי עם ראייה עירונית–הוליסטית.

ראש העיר, רפי סער: "קידום התוכנית העירונית היא יוזמה חשובה שמקודמת על ידי מינהל ההנדסה והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תקופה ארוכה, לאחר שבוצעו ישיבות מקצועיות משותפות עם ארגון הקבלנים ותוך ראיית צורכי כלל העיר ותושביה. התוכנית נותנת מענה נרחב להתחדשות מבנים והמרחב הציבורי, תוך מתן פתרונות תחבורה, חינוך, מבני ציבור ועוד ואני מברך עליה".