קטגוריה: עיר ירוקה

איפה נעים לך להסתובב בעיר בזכות צל?


עצים לנטיעה

נטיעות בשיתוף התושבים בכפר סבא

(צילומים: עיריית כפר סבא)

איפה נעים לך להסתובב בעיר בזכות צל? מה בעצם תפקידם של התושבים בפיתוח ושימור העצים ומהי הצללה עירונית? עיריית כפר סבא, המקדמת בימים אלה תוכנית אסטרטגית להצללה עירונית באמצעות עצים, יותר בסקר עירוני חדש במסגרת חזון היער העירוני

ראש העיר, רפי סער: "במסגרת התוכנית האסטרטגית לקירור והצללת העיר, אנו מקדמים נטיעת עץ עבור כל תושבת ותושב, במטרה להגיע ל-150,000 עצים במרחב הציבורי עד 2030, וכחלק מתוכנית ההיערכות לשינויי האקלים העירונית"

עיריית כפר סבא מקדמת בימים אלה את התוכנית האסטרטגית להצללה עירונית באמצעות עצים, במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה והמועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

כחלק מניסוח החזון ליער עירוני פתחה העירייה סקר לתושבות ותושבי העיר, בו מוזמנים התושבים לשתף במחשבותיהם מה בעצם תפקיד התושבים בפיתוח ושימור העצים, באילו מקומות נעים לדעתם להסתובב בעיר בזכות צל, היכן חשוב לדעתם שיינטעו עצים נוספים, מה היו מוכנים לעשות כדי לקדם את הנושא ועוד.

יש לציין, כי מדי שנה נוטעת העירייה מאות עצים חדשים ברחבי העיר, כאשר כלל נושא נטיעת העצים, הצללה וקירור האקלים העירוני מבוצע במסגרת תוכנית שנתית ורב שנתית, במסגרתה אף מתבצע מעקב אחר העצים ומצבם.

בחודש אוגוסט האחרון נבחרה אף העירייה להצגת מדיניות דילמות ואתגרים בניהול היער וההצללה העירוניים – במסגרת קידום תוכנית לאומית לקירור והצללה בערים, ואירחה משלחת שכלל בין לאומית שחלקה שבחים על ניהול נושא היער העירוני על ידי העירייה.

בנוסף, זכתה העירייה לפני כשנה בקול קורא של המשרד להגנת הסביבה להכנת תוכנית וקיום פיילוט בתחום הצללה במרחב הציבורי, כאשר בחודש יולי האחרון החל בעיר פרויקט חדש – "הצלו" – בשיתוף עם "יוזמת האנרגיה הטובה", כחלק מהמאבק בשינויי האקלים ופרויקט עירוני נרחב להצללה במרחבים הציבוריים.

ראש העיר, רפי סער:  "מדי שנה אנו נוטעים מאות עצים חדשים ברחבי העיר, כחלק ממדיניות עירונית הדוגלת ומקדמת את ערכי הקיימות והבנה של חשיבות נטיעת עצים במרחב העירוני. כפר סבא התברכה במגוון עצים עשיר שניטעו לאורך השנים, ואנו מקפידים לא רק על נטיעת עצים חדשים, אלא גם על שימור העצים הוותיקים, המהווים חלק מההיסטוריה והנוף המקומיים. במסגרת התוכנית האסטרטגית לקירור והצללת העיר, אנו מקדמים נטיעת עץ עבור כל תושבת ותושב, במטרה להגיע ל-150,000 עצים במרחב הציבורי עד 2030, וכחלק מתוכנית ההיערכות לשינויי האקלים העירונית. נמשיך להוביל את נושא הקיימות בישראל ולהוות דוגמה ומודל לערים אחרות בארץ ובעולם".