מכרזי משאבי אנוש

ניתן להגיש מועמדות למכרז באופן מקוון ונוח, בהתאם להוראות המפורטות בכל מכרז.
בנוסף, באפשרותכם/ן להתעדכן במשרות פנויות במדור דרושים/ות » 
מכרזי משאבי אנוש
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 52/21 - סגן/ית מנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי 09/06/2021 24/06/2021
מכרז פומבי 53/21 - מנהל/ת אזור במחלקת קדם יסודי 09/06/2021 24/06/2021
מכרז פומבי 65/21 - מנהל/ת כ"א בחינוך בתי ספר וחינוך מיוחד 09/06/2021 24/06/2021
מכרז פומבי 61/21 - מנהל/ת מרחב מרכז ומנהל/ת בית הסטודנט 09/06/2021 24/06/2021
מכרז פומבי 62/21 - מנהל/ת מרחב מערב ומנהל/ת מרכז קהילתי 60 09/06/2021 24/06/2021

עבור לארכיון המכרזים