מכרזי משאבי אנוש

ניתן להגיש מועמדות למכרז באופן מקוון ונוח, בהתאם להוראות המפורטות בכל מכרז.
לרשימת נציגי הציבור בוועדות הבחירה »
למדור דרושים/ות  » 
מכרזי משאבי אנוש
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 157/22 - מנהל/ת מדור גבייה באגף התרבות פומבי 07/12/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 156/22 - מזכיר/ת אגף התרבות והחברה לתרבות הפנאי (ברמת מנהל מדור) פומבי 07/12/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 155/22 - עו"ס לסדרי דין פומבי 07/12/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 153/22 - מנהל/ת מדור מדידות באגף הכנסות פומבי 07/12/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 151/22 - קצין/ת ביקור סדיר פומבי 07/12/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 150/22 - מנהל/ת גלריה 29- מרכז מוזיקה ובילוי לנוער וצעירים פומבי 07/12/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 148/22 - לתפקיד סגן/ית מנהלת אגף חינוך פומבי 07/12/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 146/22 - מנהל/ת התוכנית למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול (ברמת מנהל מחלקה) פומבי 07/12/2022 22/12/2022
מכרז פומבי 152/22 - מפקח/ת בכיר (חוקר) לתכנון ובניה - סגן מנהל מחלקת פיקוח על הבניה פומבי 30/11/2022 15/12/2022
מכרז פומבי 84/22 - מנהל/ת תיכון מרכז חינוכי טכנולוגי ע"ש יצחק שמיר פומבי 30/11/2022 15/12/2022

עבור לארכיון המכרזים