(04/01/2023)

מנגנון הקבלה לכפר הדמוקרטי

הורים יקרים,
לקראת פתיחת תהליך הרישום לכיתות א' בכפר הדמוקרטי - בית ספר ייחודי על אזורי, לשנת הלימודים תשפ"ד, להלן המידע הרלוונטי לקליטה ושיבוץ בכפר הדמוקרטי לתושבי כפר-סבא.

תקופת הרישום:

תקופת הרישום לכיתות א' מוגדרת ע"י משרד החינוך בין התאריכים: א' בשבט - כ"א בשבט.
בשנת הלימודים תשפ"ד הרישום ייערך בין התאריכים: 23/1/23 - 12/2/23.

נוהלי הרישום והשיבוץ:

ההרשמה לכפר הדמוקרטי פתוחה לכל תלמידות ותלמידי כפר סבא.
בכל מחזור מתקבלים עד 30 תלמידים/תלמידות בדמוקרטי, עד 25 תלמידים/תלמידות במונטסורי ועד 15 תלמידים/תלמידות בסאדברי.

עפ"י מנגנון קבלת התלמידים המאושר ע"י משרד החינוך, הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד ואילך, הרישום לכפר הדמוקרטי ע"ש חזן, סמל מוסד: 415893, יהיה כדלקמן:

 1. יינתן משקל של 30% מהתלמידים הנרשמים, המתגוררים באזורים של בתי ספר עם מדד טיפוח של 2 ומעלה.
 2. יינתן משקל של לפחות  50%  מהתלמידים הנרשמים לשיבוץ על בסיס מקום פנוי, תוך שמירה על איזון בין בנים ובנות. במקרים של רישום יתר יופעל מנגנון וויסות באמצעות הגרלה.
 3. יינתן משקל של עד 10% מהתלמידים הנרשמים עבור מקרים חריגים.
  מקרים חריגים: מקרה חריג יכלול שילוב של שלושה מבין התבחינים הבאים: בריאותי, אישי, משפחתי ואיחוד אחים. כל זאת בכפוף להמצאת אישורים מתאימים, כגון: אישורים רפואיים, מצב משפחתי ועוד. היה והמקרים החריגים יעלו על 10%, תתבצע הגרלה בין כל המתמודדים והמתמודדות.

ועדת השיבוץ וההגרלה:

במקרה של רישום יתר יופעל מנגנון וויסות באמצעות הגרלה.

 • ההגרלה תכלול רק תלמידים/תלמידות שנרשמו לכפר הדמוקרטי בתקופת הרישום.
 • בסוף התהליך תתקבלנה שתי רשימות של בקשות (בנים/בנות), שכל אחת מסומנת ע"י מספר ת.ז התלמיד, מקום כללי בהגרלה, בית ספר מזין.
 • בקשות שנדחו בתהליך השיבוץ יעברו לרשימת המתנה.
 • ההגרלה תיערך בלשכתו של היועץ המשפטי ברשות.

הרכב הועדה:

 • מנהלת אגף החינוך
 • מנהלת המחלקה לחינוך יסודי
 • מנהלת מדור רישום
 • מפקחת מטעם משרד החינוך
 • נציג/נציגת הורים
 • יועמ"ש הרשות או נציגו

שיבוץ מתוך רשימת המתנה:

 • במסגרת ההגרלה תיערך רשימה של סדר הזוכים בהגרלה, וזאת גם ביחס למקומות העולים על מכסת התלמידים/תלמידות הכוללת.
 • לאחר קביעת הסדר הרץ של הזוכים בהגרלה ובמידה ותלמיד/תלמידה משובץ יפנה את מקומו, אגף החינוך יפנה לזוכה הבא בתור ברשימה ויציע לו להשתבץ בנתיב הרלוונטי בכפר הדמוקרטי. בחר התלמיד שהוא אינו מעוניין בשיבוץ, יפנה האגף לתלמיד הבא ברשימה וחוזר חלילה.
 • תלמידים/תלמידות שלא שובצו בכפר הדמוקרטי, ישובצו לבית ספר אחר בעדיפות שנייה בהתאם ליכולת הקליטה או לבית ספר העוגן.

לפרטים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים, ניתן לפנות למחלקת חינוך יסודי בטלפון: 09-7649284, או באמצעות טופס פנייה מקוונת

לדף חינוך ראשי >