יחידת השירות ומוקד עירוני
personמנהלת יחידת השירות עדי אוליקר
personטלפון 09-7649106
personפקס 09-7646480

ניצן אליעד
מנהלת המוקד
09-7649106
050-3106106
ניתן לפנות גם באמצעות הוואטסאפ במספר 050-3106106

כתובת: רח' ויצמן 135, בניין 7 

מנהל תחום ביטחון: צביקה פייפר

בסרטון: "נא להכיר: מוקד שירות כפר סבא". מערך השירות העירוני ועובדיו אמונים על ריכוז וניתוב כלל פניות התושבים אל העירייה.

אודות המוקד:

המוקד נותן מענה 24 שעות ביממה, 364 ימים בשנה. 
ביום כיפור מופעל סייר חירום.
 

המוקד העירוני מהווה את הכתובת המרכזית לפניות/בעיות התושבים בנושאים שבתחום טיפולה של העירייה.
המוקד מהווה גורם מקשר ראשוני ומתמשך במידה הצורך, החל מהטיפול הראשוני ועד למתן פתרון הולם בזמן ובאיכות טיפול לשביעות רצון התושב.

בעקבות פניות התושבים, מהווה המוקד משוב לאיתור בעיות בשלבי התהוותן הראשוניים, ומאפשר למערך העירוני להיערך בהתאם כדי להתמודד עם הבעיות בהקדם ולשביעות רצון התושבים.

המוקד העירוני מהווה אמצעי תכנון, שליטה ובקרה להנהלת העיר ביחס לפעילויות המתבצעות על ידי גורמי העירייה השונים - מפעל המים, אגף איכות הסביבה, אגף החינוך, מחלקת הביטחון, החברה הכלכלית, אגף ההנדסה, אגף הרווחה. המוקד בקשר גם עם גורמי חוץ - המשטרה, מע"צ, כיבוש אש, ומגן דוד אדום.

מעצם נגישותו לציבור הרחב מהווה המוקד אמצעי לאיתור מערכי מתנדבים למשימות עירוניות כמו, נאמני גן ציבורי, נאמני ניקיון, נאמני בטחון וחירום.

המוקד העירוני מהווה גורם מוסמך להפעלת גורמי עירייה שונים לאחר שעות הפעילות במתארים המוגדרים דחופים או מסוכנים.
בשעות חירום כמו אסונות טבע או מלחמות מהווה המוקד גורם חשוב בהתארגנות העירונית.

בנוסף משמש המוקד כמרכזיה העירונית, ומספק עזרה וציוד למשפחות אבלות.