ספרדית
דלג לתוכן העמוד עצור אנימציות הפעל אנימציות

מבזקים

טבלת פרוטוקולים
# שם הפרוטוקול סוג תאריך
1 פרוטוקול ועדת ביטחון 16/06/2024
2 פרוטוקול ועדת תמיכות 09/06/2024
5 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 05/06/2024
4 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/06/2024
6 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 27/05/2024
1 פרוטוקול ועדת כספים 21/05/2024
0 פרוטוקול החלטה שלא בישיבת מועצה 21/05/2024
0 פרוטוקול החלטה שלא בישיבת מועצה 07/05/2024
5 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 06/05/2024
2 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/05/2024
4 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 08/04/2024
0 פרוטוקול החלטה שלא בישיבת מועצה 08/04/2024
1 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 03/04/2024
1 פרוטוקול ועדת תמיכות 07/03/2024
93 פרוטוקול ועדת הקצאות 05/03/2024
3 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 26/02/2024
2 פרוטוקול ועדת מכרזים 22/02/2024
2 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 06/02/2024
95 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 31/01/2024
1 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 15/01/2024
94 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר בנושא דוח מבקר העירייה 2022 לא מן המניין 27/12/2023
93 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 27/12/2023
57 פרוטוקול ועדת התקשרויות 26/12/2023
23 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 25/12/2023
56 פרוטוקול ועדת התקשרויות 21/12/2023
3 פרוטוקול ועדת ביטחון 20/12/2023
12 פרוטוקול ועדת מכרזים 19/12/2023
55.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 18/12/2023
55 פרוטוקול ועדת התקשרויות 18/12/2023
3 פרוטוקול ועדת קליטת עליה 18/12/2023
54 פרוטוקול ועדת התקשרויות 10/12/2023
92 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 06/12/2023
91 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 06/12/2023
22 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 04/12/2023
11 פרוטוקול ועדת תמיכות 03/12/2023
53 פרוטוקול ועדת התקשרויות 28/11/2023
21 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 20/11/2023
20 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 20/11/2023
50.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 16/11/2023
50 פרוטוקול ועדת התקשרויות 16/11/2023
51 פרוטוקול ועדת התקשרויות 12/11/2023
19 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 01/11/2023
18 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 01/11/2023
49 פרוטוקול ועדת התקשרויות 30/10/2023
11 פרוטוקול ועדת מכרזים 30/10/2023
48 פרוטוקול ועדת התקשרויות 25/10/2023
10 פרוטוקול ועדת תמיכות 24/10/2023
47 פרוטוקול ועדת התקשרויות 19/10/2023
46 פרוטוקול ועדת התקשרויות 27/09/2023
17 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 27/09/2023
10 פרוטוקול ועדת מכרזים 26/09/2023
3 פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד והנוער 20/09/2023
3 פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים 12/09/2023
45 פרוטוקול ועדת התקשרויות 11/09/2023
16 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 11/09/2023
42.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 06/09/2023
42 פרוטוקול ועדת התקשרויות 06/09/2023
2 פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד והנוער 05/09/2023
0 פרוטוקול החלטה שלא בישיבת מועצה 05/09/2023
44 פרוטוקול ועדת התקשרויות 31/08/2023
43 פרוטוקול ועדת התקשרויות 29/08/2023
15 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 28/08/2023
90 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 27/08/2023
9 פרוטוקול ועדת מכרזים 22/08/2023
41 פרוטוקול ועדת התקשרויות 22/08/2023
8 פרוטוקול ועדת מכרזים 15/08/2023
40 פרוטוקול ועדת התקשרויות 14/08/2023
7 פרוטוקול ועדת מכרזים 09/08/2023
39.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 09/08/2023
39 פרוטוקול ועדת התקשרויות 09/08/2023
38 פרוטוקול ועדת התקשרויות 01/08/2023
37 פרוטוקול ועדת התקשרויות 31/07/2023
36 פרוטוקול ועדת התקשרויות 31/07/2023
2 פרוטוקול ועדת קליטת עליה 31/07/2023
14 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 31/07/2023
6 פרוטוקול ועדת מכרזים 30/07/2023
35 פרוטוקול ועדת התקשרויות 23/07/2023
92 פרוטוקול ועדת הקצאות 18/07/2023
34 פרוטוקול ועדת התקשרויות 18/07/2023
13 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 17/07/2023
32.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 13/07/2023
32 פרוטוקול ועדת התקשרויות 13/07/2023
2 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 12/07/2023
33 פרוטוקול ועדת התקשרויות 09/07/2023
89 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/07/2023
26 פרוטוקול ועדת התקשרויות 03/07/2023
12 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 03/07/2023
9 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/06/2023
5 פרוטוקול ועדת מכרזים 29/06/2023
30.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 29/06/2023
30 פרוטוקול ועדת התקשרויות 29/06/2023
1 פרוטוקול ועדת קשרי חוץ וערים תאומות 28/06/2023
5 פרוטוקול ועדת כספים 27/06/2023
2 פרוטוקול ועדת ביטחון 26/06/2023
29 פרוטוקול ועדת התקשרויות 25/06/2023
2 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 25/06/2023
88 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 21/06/2023
28 פרוטוקול ועדת התקשרויות 18/06/2023
11 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 18/06/2023
2 פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים 13/06/2023
87 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/06/2023
10 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 04/06/2023
1 פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד והנוער 04/06/2023
27.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 01/06/2023
27 פרוטוקול ועדת התקשרויות 01/06/2023
4 פרוטוקול ועדת כספים 30/05/2023
2 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 29/05/2023
9 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 22/05/2023
8 פרוטוקול ועדת תמיכות 21/05/2023
23.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 18/05/2023
23 פרוטוקול ועדת התקשרויות 18/05/2023
1 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 17/05/2023
25 פרוטוקול ועדת התקשרויות 16/05/2023
24 פרוטוקול ועדת התקשרויות 16/05/2023
91 פרוטוקול ועדת הקצאות 11/05/2023
8 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 08/05/2023
4 פרוטוקול ועדת מכרזים 08/05/2023
22 פרוטוקול ועדת התקשרויות 08/05/2023
1 פרוטוקול ועדת קליטת עליה 04/05/2023
86 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 03/05/2023
85 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 03/05/2023
21 פרוטוקול ועדת התקשרויות 03/05/2023
1 פרוטוקול ועדת ביטחון 01/05/2023
7 פרוטוקול ועדת תמיכות 30/04/2023
16.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 20/04/2023
16 פרוטוקול ועדת התקשרויות 20/04/2023
פרוטוקול ועדת כספים 20/04/2023
20 פרוטוקול ועדת התקשרויות 16/04/2023
19 פרוטוקול ועדת התקשרויות 16/04/2023
3 פרוטוקול ועדת כספים 03/04/2023
3 פרוטוקול ועדת מכרזים 02/04/2023
18 פרוטוקול ועדת התקשרויות 30/03/2023
17 פרוטוקול ועדת התקשרויות 29/03/2023
7 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 27/03/2023
15 פרוטוקול ועדת התקשרויות 20/03/2023
84 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 15/03/2023
1 פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים 14/03/2023
6 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 13/03/2023
14 פרוטוקול ועדת התקשרויות 13/03/2023
13 פרוטוקול ועדת התקשרויות 12/03/2023
1 פרוטוקול ועדת חינוך 12/03/2023
12 פרוטוקול ועדת התקשרויות 08/03/2023
11 פרוטוקול ועדת התקשרויות 06/03/2023
6 פרוטוקול ועדת תמיכות 05/03/2023
5 פרוטוקול ועדת תמיכות 05/03/2023
2 פרוטוקול ועדת מכרזים 02/03/2023
83 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/03/2023
6.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 01/03/2023
6 פרוטוקול ועדת התקשרויות 01/03/2023
5 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 27/02/2023
90 פרוטוקול ועדת הקצאות 23/02/2023
2 פרוטוקול ועדת כספים 21/02/2023
10 פרוטוקול ועדת התקשרויות 21/02/2023
4 פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריכים 19/2/23, 20/2/23, 21/2/23, 23/2/23, 5/3/23 19/02/2023
1 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 19/02/2023
9 פרוטוקול ועדת התקשרויות 15/02/2023
4 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 13/02/2023
3 פרוטוקול ועדת תמיכות 13/02/2023
8 פרוטוקול ועדת התקשרויות 07/02/2023
7 פרוטוקול ועדת התקשרויות 07/02/2023
2 פרוטוקול ועדת תמיכות 05/02/2023
82 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/02/2023
2.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 01/02/2023
2 פרוטוקול ועדת התקשרויות 01/02/2023
3 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 30/01/2023
89 פרוטוקול ועדת הקצאות 26/01/2023
5 פרוטוקול ועדת התקשרויות 26/01/2023
1 פרוטוקול ועדת כספים 24/01/2023
1 פרוטוקול ועדת מכרזים 22/01/2023
4 פרוטוקול ועדת התקשרויות 19/01/2023
3 פרוטוקול ועדת התקשרויות 17/01/2023
2 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 16/01/2023
1 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 16/01/2023
81 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/01/2023
1 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 02/01/2023
1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 02/01/2023
1 פרוטוקול ועדת תמיכות 01/01/2023
6 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/12/2022
88 פרוטוקול ועדת הקצאות 28/12/2022
80 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לאישור תקציב 2023 לא מן המניין 28/12/2022
4 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 27/12/2022
32.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 27/12/2022
32 פרוטוקול ועדת התקשרויות 27/12/2022
3 פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים 27/12/2022
2 פרוטוקול הועדה לשורדי השואה 26/12/2022
17 פרוטוקול ועדת מכרזים 21/12/2022
33 פרוטוקול ועדת התקשרויות 20/12/2022
23 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 19/12/2022
13 פרוטוקול ועדת כספים 13/12/2022
2 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 11/12/2022
79 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/12/2022
78 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 07/12/2022
4 פרוטוקול ועדת ביטחון 06/12/2022
22 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 05/12/2022
21 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 05/12/2022
4 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 30/11/2022
31 פרוטוקול ועדת התקשרויות 28/11/2022
29.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 24/11/2022
29 פרוטוקול ועדת התקשרויות 24/11/2022
12 פרוטוקול ועדת כספים 22/11/2022
16 פרוטוקול ועדת מכרזים 21/11/2022
30 פרוטוקול ועדת התקשרויות 16/11/2022
6 פרוטוקול ועדת תרבות 15/11/2022
4 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 10/11/2022
28 פרוטוקול ועדת התקשרויות 07/11/2022
20 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 07/11/2022
19 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 06/11/2022
26.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 03/11/2022
26 פרוטוקול ועדת התקשרויות 03/11/2022
77 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 02/11/2022
76 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/11/2022
27 פרוטוקול ועדת התקשרויות 31/10/2022
15 פרוטוקול ועדת מכרזים 31/10/2022
1 פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד והנוער 26/10/2022
11 פרוטוקול ועדת כספים 25/10/2022
18 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 24/10/2022
3 פרוטוקול ועדת ביטחון 23/10/2022
3 פרוטוקול ועדת ספורט 03/10/2022
14 פרוטוקול ועדת מכרזים 28/09/2022
25 פרוטוקול ועדת התקשרויות 21/09/2022
1 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 21/09/2022
10 פרוטוקול ועדת כספים 20/09/2022
23.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 19/09/2022
23 פרוטוקול ועדת התקשרויות 19/09/2022
17 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 19/09/2022
87 פרוטוקול ועדת הקצאות 18/09/2022
75 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 14/09/2022
24 פרוטוקול ועדת התקשרויות 13/09/2022
2 פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים 13/09/2022
5 פרוטוקול ועדת תרבות 12/09/2022
3 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 12/09/2022
74 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/09/2022
22 פרוטוקול ועדת התקשרויות 06/09/2022
16 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 05/09/2022
21 פרוטוקול ועדת התקשרויות 04/09/2022
3 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 31/08/2022
19.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 24/08/2022
19 פרוטוקול ועדת התקשרויות 24/08/2022
9 פרוטוקול ועדת כספים 23/08/2022
15 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 22/08/2022
13 פרוטוקול ועדת מכרזים 15/08/2022
20 פרוטוקול ועדת התקשרויות 11/08/2022
1 פרוטוקול ועדת קשרי חוץ וערים תאומות 09/08/2022
14 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 08/08/2022
73 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 03/08/2022
72 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 03/08/2022
5 פרוטוקול ועדת תמיכות 02/08/2022
4 פרוטוקול ועדת תרבות 31/07/2022
8 פרוטוקול ועדת כספים 26/07/2022
3 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 24/07/2022
2 פרוטוקול ועדת ספורט 18/07/2022
13 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 18/07/2022
12 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 17/07/2022
12 פרוטוקול ועדת מכרזים 12/07/2022
17.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 11/07/2022
17 פרוטוקול ועדת התקשרויות 11/07/2022
71 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/07/2022
2 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 06/07/2022
18.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 06/07/2022
86 פרוטוקול ועדת הקצאות 04/07/2022
70 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לנושא צו מיסים 2023 לא מן המניין 29/06/2022
2 פרוטוקול ועדת ביטחון 28/06/2022
18 פרוטוקול ועדת התקשרויות 27/06/2022
2 פרוטוקול הועדה למיגור אלימות 26/06/2022
4 פרוטוקול ועדת תמיכות 22/06/2022
16 פרוטוקול ועדת התקשרויות 22/06/2022
7 פרוטוקול ועדת כספים 21/06/2022
13 פרוטוקול ועדת התקשרויות 21/06/2022
11 פרוטוקול ועדת מכרזים 21/06/2022
11 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 20/06/2022
1 פרוטוקול ועדת קליטת עליה 20/06/2022
13.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 19/06/2022
1 פרוטוקול ועדת נגישות 16/06/2022
85 פרוטוקול ועדת הקצאות 14/06/2022
3 פרוטוקול ועדת תרבות 14/06/2022
15 פרוטוקול ועדת התקשרויות 14/06/2022
10 פרוטוקול ועדת מכרזים 14/06/2022
3 פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריכים 12/6/22, 13/6/22 13/06/2022
10 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 13/06/2022
0 פרוטוקול החלטה שלא בישיבת מועצה 13/06/2022
14 פרוטוקול ועדת התקשרויות 12/06/2022
6 פרוטוקול ועדת כספים 09/06/2022
84 פרוטוקול ועדת הקצאות 08/06/2022
9 פרוטוקול ועדת מכרזים 06/06/2022
2 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 02/06/2022
69 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/06/2022
8 פרוטוקול ועדת מכרזים 31/05/2022
1 פרוטוקול הועדה למיגור אלימות 30/05/2022
11.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 29/05/2022
11 פרוטוקול ועדת התקשרויות 29/05/2022
2 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 26/05/2022
5 פרוטוקול ועדת כספים 24/05/2022
12 פרוטוקול ועדת התקשרויות 22/05/2022
1 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 19/05/2022
7 פרוטוקול ועדת מכרזים 17/05/2022
10 פרוטוקול ועדת התקשרויות 12/05/2022
68 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 11/05/2022
9.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 09/05/2022
9 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 09/05/2022
9 פרוטוקול ועדת התקשרויות 08/05/2022
8 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 02/05/2022
8 פרוטוקול ועדת התקשרויות 28/04/2022
1 פרוטוקול ועדת תחבורה 26/04/2022
1 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 25/04/2022
1 פרוטוקול ועדת ספורט 25/04/2022
6 פרוטוקול ועדת מכרזים 12/04/2022
4 פרוטוקול ועדת כספים 12/04/2022
7 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 11/04/2022
67 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 06/04/2022
66 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/04/2022
5 פרוטוקול ועדת מכרזים 05/04/2022
1 פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים 05/04/2022
6 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 04/04/2022
1 פרוטוקול הועדה לקידום הגיוס לצה'ל  30/03/2022
7.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 29/03/2022
7 פרוטוקול ועדת התקשרויות 29/03/2022
2 פרוטוקול ועדת תרבות 29/03/2022
1 פרוטוקול הועדה לשורדי השואה 21/03/2022
4 פרוטוקול ועדת מכרזים 20/03/2022
3 פרוטוקול ועדת כספים 15/03/2022
6 פרוטוקול ועדת התקשרויות 14/03/2022
5 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 14/03/2022
4 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 14/03/2022
5 פרוטוקול ועדת התקשרויות 08/03/2022
4 פרוטוקול ועדת התקשרויות 08/03/2022
3 פרוטוקול ועדת מכרזים 08/03/2022
2 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 06/03/2022
65 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/03/2022
1 פרוטוקול ועדת ביטחון 28/02/2022
1 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 27/02/2022
2 פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריכים 7/2/22 ,14/2/22, 23/2/22 23/02/2022
2 פרוטוקול ועדת כספים 22/02/2022
1 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 21/02/2022
64 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 16/02/2022
3.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 15/02/2022
3 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 14/02/2022
3 פרוטוקול ועדת התקשרויות 08/02/2022
2 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 07/02/2022
63 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/02/2022
1 פרוטוקול ועדת חינוך 31/01/2022
83 פרוטוקול ועדת הקצאות 26/01/2022
1 פרוטוקול ועדת כספים 25/01/2022
2 פרוטוקול ועדת מכרזים 24/01/2022
1 פרוטוקול ועדת תמיכות 23/01/2022
1 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 19/01/2022
2.1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 18/01/2022
2 פרוטוקול ועדת התקשרויות 18/01/2022
1 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 17/01/2022
62 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/01/2022
1 פרוטוקול ועדת תרבות 04/01/2022
1 פרוטוקול ועדת מכרזים 04/01/2022
1 פרוטוקול ועדת התקשרויות 04/01/2022
4 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 30/12/2021
61 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לאישור תקציב 2022 לא מן המניין 29/12/2021
6 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/12/2021
3 פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים 29/12/2021
19 פרוטוקול ועדת התקשרויות לשנת 2021 27/12/2021
16 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 27/12/2021
15 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 27/12/2021
9 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 26/12/2021
11 פרוטוקול ועדת כספים 23/12/2021
60 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 22/12/2021
4 פרוטוקול ועדת חינוך 20/12/2021
82 פרוטוקול ועדת הקצאות 16/12/2021
6 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 15/12/2021
14 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 15/12/2021
8 פרוטוקול ועדת מכרזים 07/12/2021
13 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 06/12/2021
12 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 06/12/2021
0 פרוטוקול החלטה שלא בישיבת מועצה 05/12/2021
59 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/12/2021
10 פרוטוקול ועדת כספים 24/11/2021
2 פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים 21/11/2021
5 פרוטוקול ועדת תמיכות 18/11/2021
5 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 17/11/2021
3 פרוטוקול ועדת חינוך 15/11/2021
11 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 15/11/2021
7 פרוטוקול ועדת מכרזים 08/11/2021
2 פרוטוקול ועדת נגישות 07/11/2021
58 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 03/11/2021
8 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 01/11/2021
10 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 01/11/2021
3 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 28/10/2021
3 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 27/10/2021
9 פרוטוקול ועדת כספים 26/10/2021
4 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 21/10/2021
5 פרוטוקול ועדת תרבות 19/10/2021
9 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 18/10/2021
3 פרוטוקול ועדת ספורט 18/10/2021
81 פרוטוקול ועדת הקצאות 11/10/2021
6 פרוטוקול ועדת מכרזים 10/10/2021
57 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 06/10/2021
56 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 06/10/2021
55 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/10/2021
8 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 04/10/2021
5 פרוטוקול ועדת מכרזים 03/10/2021
8 פרוטוקול ועדת כספים 29/09/2021
4 פרוטוקול ועדת מכרזים 14/09/2021
2 פרוטוקול ועדת ביטחון 12/09/2021
80 פרוטוקול ועדת הקצאות 01/09/2021
7 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 31/08/2021
4 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/08/2021
3 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 25/08/2021
7 פרוטוקול ועדת כספים 24/08/2021
1 פרוטוקול ועדת שמות 23/08/2021
79 פרוטוקול ועדת הקצאות 11/08/2021
6 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 09/08/2021
6 פרוטוקול ועדת מכרזים 05/08/2021
78 פרוטוקול ועדת הקצאות 04/08/2021
7 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 03/08/2021
54 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 28/07/2021
53 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 28/07/2021
6 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 27/07/2021
6 פרוטוקול ועדת כספים 21/07/2021
2 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 21/07/2021
5 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 20/07/2021
2 פרוטוקול ועדת קליטת עליה 20/07/2021
5 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 06/07/2021
7 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 05/07/2021
3 פרוטוקול ועדת תמיכות 04/07/2021
52 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 30/06/2021
5 פרוטוקול ועדת כספים 22/06/2021
1 פרוטוקול הועדה לקידום הגיוס לצה'ל  20/06/2021
1 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 20/06/2021
6 פרוטוקול הוועדה המקצועית לחלוקת כרטיסים לאירועים 16/06/2021
51 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 16/06/2021
4 פרוטוקול ועדת תרבות 15/06/2021
4 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 15/06/2021
4 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 14/06/2021
2 פרוטוקול ועדת חינוך 14/06/2021
4 פרוטוקול ועדת כספים 13/06/2021
1 פרוטוקול ועדת נגישות 08/06/2021
50 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/06/2021
2 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 06/06/2021
49 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/06/2021
3 פרוטוקול ועדת תרבות 01/06/2021
5 פרוטוקול ועדת מכרזים 27/05/2021
1 פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים 23/05/2021
4 פרוטוקול ועדת מכרזים 11/05/2021
3 פרוטוקול ועדת כספים 10/05/2021
48 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/05/2021
1 פרוטוקול הועדה לקידום צעירים 04/05/2021
1 פרוטוקול ועדת קליטת עליה 03/05/2021
2 פרוטוקול הועדה לשורדי השואה 27/04/2021
2 פרוטוקול ועדת ספורט 26/04/2021
47 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 21/04/2021
46 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 21/04/2021
3 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 21/04/2021
2 פרוטוקול ועדת תמיכות 20/04/2021
1 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 20/04/2021
3 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 12/04/2021
3 פרוטוקול ועדת מכרזים 11/04/2021
77 פרוטוקול ועדת הקצאות 04/04/2021
2 פרוטוקול ועדת כספים 22/03/2021
6 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 17/03/2021
2 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 17/03/2021
310 פרוטוקול החלטה שלא בישיבת מועצה 16/03/2021
2 פרוטוקול ועדת מכרזים 15/03/2021
1 פרוטוקול ועדת חינוך 14/03/2021
2 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 11/03/2021
5 פרוטוקול הוועדה המקצועית לחלוקת כרטיסים לאירועים 10/03/2021
5 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 08/03/2021
45 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 03/03/2021
2 פרוטוקול ועדת תרבות 01/03/2021
1 פרוטוקול ועדת כספים 24/02/2021
4 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 23/02/2021
1 פרוטוקול ועדת מנהלת גמלאים 23/02/2021
3 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 16/02/2021
1 פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריכים 9/2/21, 11/2/21, 16/2/21 16/02/2021
1 פרוטוקול הועדה לשורדי השואה 16/02/2021
1 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 16/02/2021
1 פרוטוקול ועדת ספורט 14/02/2021
44 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 10/02/2021
2 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 09/02/2021
1 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 09/02/2021
1 פרוטוקול ועדת ביטחון 08/02/2021
43 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 03/02/2021
1 פרוטוקול ועדת מכרזים 28/01/2021
1 פרוטוקול ועדת תחבורה 19/01/2021
42 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 13/01/2021
1 פרוטוקול ועדת תרבות 12/01/2021
1 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 12/01/2021
1 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 11/01/2021
268 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 06/01/2021
41 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 30/12/2020
5 פרוטוקול ועדת תרבות 29/12/2020
12 פרוטוקול ועדת כספים 28/12/2020
40 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 23/12/2020
4 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 22/12/2020
11 פרוטוקול ועדת כספים 21/12/2020
10 פרוטוקול ועדת כספים 20/12/2020
264 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 15/12/2020
19 פרוטוקול ועדת התקשרויות לשנת 2020 09/12/2020
9 פרוטוקול ועדת מכרזים 07/12/2020
4 פרוטוקול ועדת ביטחון 06/12/2020
39 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/12/2020
4 פרוטוקול הועדה לשורדי השואה 01/12/2020
13 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/11/2020
9 פרוטוקול ועדת כספים 25/11/2020
3 פרוטוקול ועדת קליטת עליה 24/11/2020
4 פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים 18/11/2020
5 פרוטוקול ועדת חינוך 16/11/2020
76 פרוטוקול ועדת הקצאות 05/11/2020
38 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/11/2020
12 פרוטוקול ועדת תמיכות 01/11/2020
11 פרוטוקול ועדת תמיכות 01/11/2020
3 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 28/10/2020
6 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 25/10/2020
3 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 25/10/2020
5 פרוטוקול ועדת תחבורה 20/10/2020
4 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 20/10/2020
3 פרוטוקול ועדת נגישות 20/10/2020
2 פרוטוקול ועדת מנהלת גמלאים 20/10/2020
3 פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד והנוער 19/10/2020
37 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 14/10/2020
8 פרוטוקול ועדת מכרזים 13/10/2020
3 פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים 13/10/2020
3 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 12/10/2020
8 פרוטוקול ועדת כספים 11/10/2020
36 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 16/09/2020
35 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 16/09/2020
2 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 13/09/2020
4 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 08/09/2020
4 פרוטוקול ועדת תחבורה 08/09/2020
3 פרוטוקול ועדת ביטחון 08/09/2020
2 פרוטוקול ועדת קליטת עליה 07/09/2020
7 פרוטוקול ועדת מכרזים 03/09/2020
5 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 02/09/2020
34 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 02/09/2020
33 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 02/09/2020
32 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/09/2020
7 פרוטוקול ועדת כספים 30/08/2020
4 פרוטוקול ועדת חינוך 25/08/2020
2 פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים 25/08/2020
9 פרוטוקול ועדת תמיכות 24/08/2020
10 פרוטוקול ועדת תמיכות 24/08/2020
3 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 12/08/2020
3 פרוטוקול ועדת תחבורה 11/08/2020
3 פרוטוקול הועדה לשורדי השואה 11/08/2020
6 פרוטוקול ועדת מכרזים 09/08/2020
1 פרוטוקול הועדה לקידום צעירים 09/08/2020
31 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 05/08/2020
30 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/08/2020
8 פרוטוקול ועדת תמיכות 29/07/2020
4 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 29/07/2020
7 פרוטוקול ועדת תמיכות 28/07/2020
4 פרוטוקול ועדת תרבות 28/07/2020
6 פרוטוקול ועדת כספים 27/07/2020
3 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 26/07/2020
5 פרוטוקול ועדת מכרזים 23/07/2020
1 פרוטוקול ועדת שמות 22/07/2020
1 פרוטוקול הועדה לדיור ציבורי 21/07/2020
1 פרוטוקול ועדת עסקים קטנים ובינוניים 14/07/2020
4 פרוטוקול ועדת ספורט 13/07/2020
3 פרוטוקול ועדת תרבות 07/07/2020
4 פרוטוקול ועדת מכרזים 05/07/2020
29 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 01/07/2020
28 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/07/2020
2 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 29/06/2020
3 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 24/06/2020
6 פרוטוקול ועדת תמיכות 18/06/2020
3 פרוטוקול ועדת מכרזים 16/06/2020
1 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 16/06/2020
5 פרוטוקול ועדת כספים 14/06/2020
2 פרוטוקול הועדה לקידום מעמד הילד והנוער 14/06/2020
1 פרוטוקול הועדה לקידום הגיוס לצה'ל  14/06/2020
27 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 10/06/2020
26 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 10/06/2020
2 פרוטוקול ועדת ביטחון 09/06/2020
5 פרוטוקול ועדת תמיכות 08/06/2020
2 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 07/06/2020
2 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 07/06/2020
25 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 03/06/2020
75 פרוטוקול ועדת הקצאות 31/05/2020
2 פרוטוקול ועדת תרבות 25/05/2020
2 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 20/05/2020
2 פרוטוקול ועדת מכרזים 20/05/2020
4 פרוטוקול ועדת כספים 18/05/2020
1 פרוטוקול ועדת מנהלת גמלאים 11/05/2020
2 פרוטוקול הועדה לשורדי השואה 05/05/2020
1 פרוטוקול ועדת קליטת עליה 04/05/2020
2 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 30/04/2020
1 פרוטוקול הועדה לקידום ילדים בסיכוי 30/04/2020
4 פרוטוקול ועדת תמיכות 27/04/2020
3 פרוטוקול ועדת תמיכות 16/04/2020
3 פרוטוקול ועדת חינוך 06/04/2020
1 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 02/04/2020
1 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 01/04/2020
2 פרוטוקול ועדת תמיכות 31/03/2020
2 פרוטוקול ועדת חינוך 26/03/2020
3 פרוטוקול ועדת כספים 22/03/2020
2 פרוטוקול ועדת כספים 16/03/2020
4 פרוטוקול הוועדה המקצועית לחלוקת כרטיסים לאירועים 11/03/2020
1 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 11/03/2020
1 פרוטוקול ועדת ביטחון 08/03/2020
1 פרוטוקול ועדת מכרזים 04/03/2020
2 פרוטוקול ועדת תחבורה 25/02/2020
1 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 23/02/2020
1 פרוטוקול ועדת תחבורה 19/02/2020
1 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 19/02/2020
1 פרוטוקול ועדת נגישות 19/02/2020
1 פרוטוקול הועדה לשורדי השואה 18/02/2020
1 פרוטוקול ועדת חינוך 13/02/2020
24 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 12/02/2020
23 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 05/02/2020
22 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 05/02/2020
21 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/02/2020
1 פרוטוקול ועדת תמיכות 02/02/2020
1 פרוטוקול ועדת כספים 02/02/2020
1 פרוטוקול ועדת תרבות 07/01/2020
20 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/01/2020
4 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 30/12/2019
8 פרוטוקול ועדת כספים 26/12/2019
8 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 25/12/2019
4 פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת 25/12/2019
13 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 25/12/2019
3 פרוטוקול הועדה לשורדי השואה 24/12/2019
18 פרוטוקול ועדת התקשרויות לשנת 2019 24/12/2019
3 פרוטוקול ועדת ספורט 22/12/2019
4 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 18/12/2019
2 פרוטוקול ועדת מנהלת גמלאים 17/12/2019
12 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 17/12/2019
4 פרוטוקול ועדת חינוך 16/12/2019
2 פרוטוקול הועדה לקידום הגיוס לצה'ל  16/12/2019
4 פרוטוקול ועדת קליטת עליה 15/12/2019
4 פרוטוקול ועדת ביטחון 12/12/2019
6 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 10/12/2019
3 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 09/12/2019
19 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/12/2019
7 פרוטוקול ועדת תמיכות 02/12/2019
8 פרוטוקול ועדת כספים 01/12/2019
74 פרוטוקול ועדת הקצאות 01/12/2019
1 פרוטוקול ועדת שמות 28/11/2019
3 פרוטוקול ועדת נגישות 27/11/2019
7 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 26/11/2019
1 פרוטוקול הועדה לקידום צעירים 26/11/2019
4 פרוטוקול הועדה למיגור אלימות 25/11/2019
5 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 20/11/2019
6 פרוטוקול ועדת תחבורה 19/11/2019
2 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 17/11/2019
4 פרוטוקול ועדת היגוי שימור גן מנשה 12/11/2019
18 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/11/2019
11 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 04/11/2019
5 פרוטוקול ועדת מכרזים 30/10/2019
2 פרוטוקול ועדת ספורט 22/10/2019
7 פרוטוקול ועדת כספים 06/10/2019
17 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/10/2019
6 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 24/09/2019
3 פרוטוקול ועדת קליטת עליה 24/09/2019
2 פרוטוקול הועדה לדיור ציבורי 24/09/2019
3 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 18/09/2019
3 פרוטוקול ועדת תרבות 15/09/2019
3 פרוטוקול הועדה למיגור אלימות 12/09/2019
3 פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת 11/09/2019
5 פרוטוקול ועדת תחבורה 10/09/2019
1 פרוטוקול ועדת מנהלת גמלאים 10/09/2019
16 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/09/2019
6 פרוטוקול ועדת תמיכות 02/09/2019
3 פרוטוקול ועדת ביטחון 02/09/2019
3 פרוטוקול ועדת חינוך 25/08/2019
2 פרוטוקול הועדה לקידום ילדים בסיכוי 20/08/2019
3 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 19/08/2019
5 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 08/08/2019
15 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 07/08/2019
14 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/08/2019
10 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 01/08/2019
2 פרוטוקול ועדת חינוך 28/07/2019
2 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 24/07/2019
2 פרוטוקול ועדת תרבות 23/07/2019
2 פרוטוקול הועדה לשורדי השואה 23/07/2019
2 פרוטוקול ועדת קליטת עליה 22/07/2019
2 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 22/07/2019
3 פרוטוקול ועדת היגוי שימור גן מנשה 21/07/2019
2 פרוטוקול ועדת ביטחון 21/07/2019
4 פרוטוקול ועדת תחבורה 16/07/2019
6 פרוטוקול ועדת כספים 14/07/2019
2 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 10/07/2019
4 פרוטוקול ועדת מכרזים 08/07/2019
2 פרוטוקול ועדת נגישות 08/07/2019
13 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 26/06/2019
12 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 26/06/2019
3 פרוטוקול ועדת תחבורה 25/06/2019
4 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 18/06/2019
3 פרוטוקול הוועדה המקצועית לחלוקת כרטיסים לאירועים 18/06/2019
73 פרוטוקול ועדת הקצאות 17/06/2019
1 פרוטוקול הועדה לקידום הגיוס לצה'ל  16/06/2019
2 פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת 12/06/2019
1 פרוטוקול הועדה לדיור ציבורי 11/06/2019
5 פרוטוקול ועדת כספים 10/06/2019
1 פרוטוקול ועדת חינוך 10/06/2019
2 פרוטוקול ועדת היגוי שימור גן מנשה 06/06/2019
11 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/06/2019
4 פרוטוקול ועדת כספים 02/06/2019
1 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 27/05/2019
1 פרוטוקול ועדת ספורט 27/05/2019
3 פרוטוקול ועדת מכרזים 26/05/2019
1 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 23/05/2019
4 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 21/05/2019
3 פרוטוקול הועדה לקידום ילדים בסיכוי 21/05/2019
3 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 21/05/2019
2 פרוטוקול ועדת תחבורה 21/05/2019
1 פרוטוקול הועדה לשורדי השואה 21/05/2019
10 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 15/05/2019
10 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 15/05/2019
1 פרוטוקול ועדת תרבות 14/05/2019
1 פרוטוקול ועדת נגישות 06/05/2019
1 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 02/05/2019
2 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 30/04/2019
1 פרוטוקול ועדת קליטת עליה 30/04/2019
1 פרוטוקול הועדה לקידום ילדים בסיכוי 30/04/2019
1 פרוטוקול ועדת היגוי שימור גן מנשה 30/04/2019
0 פרוטוקול החלטה שלא בישיבת מועצה 18/04/2019
9 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 17/04/2019
1 פרוטוקול ועדת ביטחון 17/04/2019
3 פרוטוקול ועדת כספים 14/04/2019
2 פרוטוקול ועדת כספים 10/04/2019
16 פרוטוקול ועדת כספים 07/04/2019
9 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 04/04/2019
8 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 03/04/2019
2 פרוטוקול הוועדה המקצועית לחלוקת כרטיסים לאירועים 03/04/2019
1 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 27/03/2019
3 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 26/03/2019
2 פרוטוקול ועדת מכרזים 26/03/2019
1 פרוטוקול ועדת תחבורה 19/03/2019
1 פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת 17/03/2019
1 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 12/03/2019
1 פרוטוקול הועדה למיגור אלימות 07/03/2019
7 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 06/03/2019
6 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/03/2019
1 פרוטוקול הוועדה המקצועית לחלוקת כרטיסים לאירועים 04/03/2019
5 פרוטוקול ועדת תמיכות 26/02/2019
15 פרוטוקול ועדת כספים 25/02/2019
1 פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת 22/02/2019
1 פרוטוקול ועדת מכרזים 19/02/2019
0 פרוטוקול החלטה שלא בישיבת מועצה 19/02/2019
2 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 18/02/2019
5 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/02/2019
72 פרוטוקול ועדת הקצאות 24/01/2019
4 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 15/01/2019
3 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 15/01/2019
2 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/01/2019
1 פרוטוקול ועדת התנועה המקומית 02/01/2019
8 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 31/12/2018
7 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 30/12/2018
1 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 16/12/2018
25 פרוטוקול ועדת התקשרויות לשנת 2018 11/12/2018
6 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 10/12/2018
4 פרוטוקול ועדת תמיכות 27/11/2018
71 פרוטוקול ועדת הקצאות 21/10/2018
3 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 17/10/2018
3 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 29/08/2018
78 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 22/08/2018
77 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 22/08/2018
3 פרוטוקול ועדת חינוך 21/08/2018
70 פרוטוקול ועדת הקצאות 15/08/2018
2 פרוטוקול הועדה לשורדי השואה 14/08/2018
2 פרוטוקול פורום בטיחות במוסדות החינוך 06/08/2018
76 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/08/2018
14 פרוטוקול ועדת כספים 29/07/2018
2 פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת 25/07/2018
5 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 17/07/2018
2 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 10/07/2018
75 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/07/2018
201 פרוטוקול ועדת ספורט 25/06/2018
4 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 17/06/2018
2 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 11/06/2018
74 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/06/2018
1 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 04/06/2018
13 פרוטוקול ועדת כספים 03/06/2018
1 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 27/05/2018
2 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 14/05/2018
69 פרוטוקול ועדת הקצאות 10/05/2018
73 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 09/05/2018
1 פרוטוקול פורום בטיחות במוסדות החינוך 09/05/2018
12 פרוטוקול ועדת כספים 06/05/2018
2 פרוטוקול ועדת חינוך 01/05/2018
72 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 25/04/2018
2 פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 24/04/2018
11 פרוטוקול ועדת כספים 22/04/2018
0 פרוטוקול הועדה לקידום הגיוס לצה'ל  15/04/2018
4 פרוטוקול הועדה לקידום ילדים בסיכוי 09/04/2018
1 פרוטוקול ועדת שימור אתרים 09/04/2018
3 פרוטוקול פורום בטיחות במוסדות החינוך 28/03/2018
0 פרוטוקול ועדת ביטחון 27/03/2018
71 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 21/03/2018
10 פרוטוקול ועדת כספים 14/03/2018
1 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 04/03/2018
70 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 26/02/2018
1 פרוטוקול ועדת חינוך 21/02/2018
1 פרוטוקול הועדה לשורדי השואה 13/02/2018
69 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/02/2018
2 פרוטוקול פורום בטיחות במוסדות החינוך 06/02/2018
1 פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת 31/01/2018
1 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 29/01/2018
68 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 25/01/2018
9 פרוטוקול ועדת כספים 16/01/2018
67 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 16/01/2018
66 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 16/01/2018
68 פרוטוקול ועדת הקצאות 15/01/2018
65 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 03/01/2018
1 פרוטוקול אסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים 01/01/2018
11 פרוטוקול ועדת נגישות 28/12/2017
4 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 27/12/2017
4 פרוטוקול ועדת חינוך 24/12/2017
2 פרוטוקול אסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים 17/12/2017
64 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/12/2017
5 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 05/12/2017
3 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 04/12/2017
8 פרוטוקול ועדת כספים 03/12/2017
0 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 23/11/2017
2 פרוטוקול ועדת התנועה המרכזית 20/11/2017
3 פרוטוקול אסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים 19/11/2017
63 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 15/11/2017
4 פרוטוקול אסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים 08/11/2017
62 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 18/10/2017
61 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 18/10/2017
7 פרוטוקול ועדת כספים 15/10/2017
5 פרוטוקול אסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים 02/10/2017
2 פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת 30/09/2017
3 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 24/09/2017
6 פרוטוקול אסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים 19/09/2017
60 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/09/2017
6 פרוטוקול ועדת כספים 03/09/2017
3 פרוטוקול ועדת תמיכות 03/09/2017
2 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 09/08/2017
3 פרוטוקול ועדת חינוך 27/07/2017
59 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 23/07/2017
5 פרוטוקול ועדת כספים 23/07/2017
58 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/07/2017
4 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 27/06/2017
57 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 18/06/2017
2 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 18/06/2017
56 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/06/2017
2 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 05/06/2017
4 פרוטוקול ועדת כספים 04/06/2017
2 פרוטוקול ועדת חינוך 17/05/2017
1 פרוטוקול ועדת התנועה המרכזית 11/05/2017
10 פרוטוקול ועדת נגישות 09/05/2017
55 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 03/05/2017
3 פרוטוקול ועדת כספים 02/04/2017
3 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 26/03/2017
2 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 26/03/2017
1 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 15/03/2017
1 פרוטוקול ועדת חינוך 14/03/2017
9 פרוטוקול ועדת נגישות 07/03/2017
54 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/03/2017
2 פרוטוקול ועדת כספים 26/02/2017
1 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 09/02/2017
2 פרוטוקול ועדת תמיכות 07/02/2017
53 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/02/2017
1 פרוטוקול ועדת כספים 29/01/2017
52 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 04/01/2017
51 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/01/2017
1 פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא 01/01/2017
4 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 26/12/2016
8 פרוטוקול ועדת נגישות 20/12/2016
50 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 15/12/2016
49 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/12/2016
4 פרוטוקול ועדת חינוך 24/11/2016
48 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/11/2016
4 פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת 31/10/2016
47 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/10/2016
3 פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת 28/09/2016
0 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 14/09/2016
46 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/09/2016
11 פרוטוקול ועדת חינוך 10/08/2016
2 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 28/07/2016
45 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 27/07/2016
2 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 12/07/2016
44 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/07/2016
1 פרוטוקול הועדה למאבק בסמים ואלכוהול 30/06/2016
43 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 15/06/2016
42 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 15/06/2016
10 פרוטוקול ועדת חינוך 07/06/2016
41 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 18/05/2016
1 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 11/04/2016
2 פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת 08/03/2016
40 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 02/03/2016
1 פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי 25/02/2016
9 פרוטוקול ועדת חינוך 10/02/2016
7 פרוטוקול ועדת נגישות 09/02/2016
39 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 03/02/2016
1 פרוטוקול ועדת תמיכות 26/01/2016
1 פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת 20/01/2016
6 פרוטוקול ועדת נגישות 19/01/2016
38 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 06/01/2016
37 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/01/2016
5 פרוטוקול ועדת נגישות 21/12/2015
36 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 17/12/2015
4 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 08/12/2015
35 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/12/2015
34 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/11/2015
8 פרוטוקול ועדת חינוך 18/10/2015
33 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/10/2015
4 פרוטוקול ועדת נגישות 16/09/2015
3 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 28/07/2015
7 פרוטוקול ועדת חינוך 16/07/2015
3 פרוטוקול ועדת נגישות 11/07/2015
32 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 28/06/2015
31 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 28/06/2015
6 פרוטוקול ועדת חינוך 11/06/2015
30 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 10/06/2015
2 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 02/06/2015
29 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 13/05/2015
28 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 13/05/2015
1 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 27/04/2015
27 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/04/2015
5 פרוטוקול ועדת חינוך 25/03/2015
2 פרוטוקול ועדת נגישות 11/03/2015
26 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 03/03/2015
25 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 11/02/2015
24 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 11/02/2015
23 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/02/2015
1 פרוטוקול ועדת התנועה המרכזית 14/01/2015
22 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/01/2015
21 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 25/12/2014
20 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 25/12/2014
4 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 16/12/2014
4 פרוטוקול ועדת חינוך 07/12/2014
19 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 03/12/2014
1 פרוטוקול ועדת נגישות 18/11/2014
18 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 05/11/2014
17 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/11/2014
16 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 01/10/2014
15 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/10/2014
14 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 03/09/2014
0 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 20/08/2014
3 פרוטוקול ועדת חינוך 10/07/2014
13 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 09/07/2014
12 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/07/2014
11 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 25/06/2014
10 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 25/06/2014
2 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 17/06/2014
9 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 21/05/2014
0 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 07/04/2014
8 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/04/2014
7 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 12/03/2014
2 פרוטוקול ועדת חינוך 24/02/2014
6 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/02/2014
1 פרוטוקול ועדת חינוך 22/01/2014
5 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 15/01/2014
4 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 15/01/2014
3 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 29/12/2013
2 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 11/12/2013
1 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 21/11/2013
87 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 18/08/2013
86 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 18/08/2013
85 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 12/06/2013
84 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 22/05/2013
83 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/05/2013
82 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 17/04/2013
81 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 13/03/2013
80 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 13/02/2013
79 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 30/01/2013
78 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 16/01/2013
77 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/01/2013
76 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 24/12/2012
75 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/12/2012
0 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 26/11/2012
74 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 21/11/2012
73 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 21/11/2012
72 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 14/11/2012
71 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 10/10/2012
70 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/09/2012
0 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 09/08/2012
69 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/07/2012
68 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 24/06/2012
0 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 07/06/2012
67 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/06/2012
66 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/05/2012
65 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 17/04/2012
0 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 22/03/2012
64 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 01/02/2012
63 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/02/2012
62 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/01/2012
61 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 25/12/2011
60 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/12/2011
59 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 23/11/2011
0 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 17/11/2011
58 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 09/11/2011
57 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 21/09/2011
56 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/09/2011
55 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 01/09/2011
0 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 18/08/2011
54 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/07/2011
53 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/06/2011
52 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/05/2011
51 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 27/04/2011
50 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 13/04/2011
49 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 13/04/2011
48 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 23/03/2011
47 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 23/03/2011
0 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 22/03/2011
46 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/03/2011
45 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 09/02/2011
44 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/01/2011
43 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 29/12/2010
42 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 15/12/2010
41 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 30/11/2010
40 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 03/11/2010
39 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 24/10/2010
38 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/10/2010
37 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 25/08/2010
36 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 14/07/2010
35 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 30/06/2010
34 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 30/06/2010
33 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 09/06/2010
0 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 27/05/2010
32 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 10/05/2010
31 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 10/05/2010
30 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 28/04/2010
29 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 10/03/2010
28 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 10/03/2010
27 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 18/02/2010
26 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 10/02/2010
25 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 27/01/2010
24 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 13/01/2010
23 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 23/12/2009
22 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 23/12/2009
4 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 14/12/2009
21 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 25/11/2009
20 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 17/11/2009
19 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 11/11/2009
3 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 26/10/2009
18 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 21/10/2009
17 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 09/09/2009
16 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 22/07/2009
15 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 08/07/2009
14 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 08/07/2009
13 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 10/06/2009
2 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 31/05/2009
12 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/05/2009
11 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 07/04/2009
9 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 25/03/2009
10 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 25/03/2009
1 פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 16/03/2009
8 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/03/2009
7 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 15/02/2009
6 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/02/2009
5 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 28/01/2009
4 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 22/01/2009
3 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 25/12/2008
2 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 17/12/2008
1 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 08/12/2008
87 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 25/08/2008
86 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 30/07/2008
85 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 21/07/2008
84 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/07/2008
83 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 02/06/2008
82 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 26/05/2008
81 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 16/04/2008
80 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 18/03/2008
79 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 28/02/2008
78 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 03/02/2008
77 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 24/01/2008
76 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 10/01/2008
75 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 10/01/2008
74 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 25/12/2007
73 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 27/11/2007
72 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 28/10/2007
71 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 01/08/2007
70 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 17/07/2007
69 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 20/06/2007
67 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 09/05/2007
66 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 27/03/2007
65 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 18/03/2007
64 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/03/2007
63 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 20/02/2007
62 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 31/01/2007
61 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 31/01/2007
60 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 09/01/2007
59 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 26/12/2006
58 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 30/11/2006
57 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/11/2006
56 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 25/09/2006
55 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 11/09/2006
54 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 14/08/2006
53 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 02/07/2006
52 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 02/07/2006
51 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/06/2006
50 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 30/04/2006
49 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 30/03/2006
48 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 20/03/2006
47 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 20/02/2006
46 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/02/2006
45 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 15/01/2006
44 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 09/01/2006
43 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 26/12/2005
42 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 19/12/2005
41 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/12/2005
40 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/11/2005
39 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 03/11/2005
38 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/09/2005
37 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/08/2005
36 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/06/2005
35 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 23/05/2005
34 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 23/05/2005
33 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04/04/2005
32 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 21/03/2005
31 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/03/2005
30 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 14/02/2005
29 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/02/2005
28 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 31/01/2005
23 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 20/12/2004
22 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/12/2004
21 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/11/2004
20 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 11/10/2004
19 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 27/09/2004
18 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 13/09/2004
17 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 06/09/2004
16 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 12/08/2004
15 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 05/08/2004
14 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 19/07/2004
13 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 05/07/2004
12 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 21/06/2004
11 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 07/06/2004
10 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 17/05/2004
9 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 19/04/2004
8 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 15/03/2004
7 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 01/03/2004
6 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 09/02/2004
5 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 26/01/2004
4 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 26/01/2004
3 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר לא מן המניין 19/01/2004
2 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 12/01/2004
1 פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 23/12/2003