תשלום מים
 

תשלום חשבון המים ובירור מצב חשבון וצריכה מול מפעל המים.


תשלום מים בהוראת קבע
 

הצטרפות לתשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי מול מפעל המים.