תכנית העבודה כפופה לשינויים על פי שיקול דעת הבלעדי של העירייה ובהתאם לצרכי העירייה מעת לעת, ובכפוף לתקציב. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין התקציב המופיע בספר תכניות העבודה לתקציב המופיע בספר התקציב, יקבע ספר התקציב. 

תכנית עבודה לשנת 2023:

ספר תכנית עבודה 2023 עיריית כפר סבא (קובץ pdf)

ספר תכנית עבודה 2023 עיריית כפר סבא (אקסל להורדה) 

תכנית עבודה לשנת 2022:

ספר תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2022 (קובץ pdf)

קובץ להורדה למחשב בתצורת אקסלתכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2022 (אקסל להורדה גרסת Office 365) 

קובץ להורדה למחשב בתצורת אקסלתכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2022 (אקסל להורדה גרסת Office 2013-19) 

תכנית עבודה לשנת 2021:

ספר תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2021 (קובץ pdf)

קובץ להורדה למחשב בתצורת אקסלתכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2021 (אקסל להורדה גרסת Office 365)

קובץ להורדה למחשב בתצורת אקסלתכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2021 (אקסל להורדה גרסת Office 2013-19)

תכנית עבודה לשנת 2020:

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2020 (קובץ pdf)

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2020 (אקסל להורדה)


תכנית עבודה לשנת 2019:

סיכום תכנית עבודה לשנת 2019 (קובץ pdf)

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2019 (קובץ pdf)

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2019 (אקסל להורדה)


תכנית עבודה לשנת 2018:

תכנית עבודה לשנת 2018 (אקסל להורדה)


תכנית עבודה לשנת 2017:

תכנית עבודה לשנת 2017 (אקסל להורדה)


תכנית עבודה לשנת 2016:

תכנית עבודה לשנת 2016 (אקסל להורדה)