מכרזי משאבי אנוש

ניתן להגיש מועמדות למכרז באופן מקוון ונוח, בהתאם להוראות המפורטות בכל מכרז.
בנוסף, באפשרותכם/ן להתעדכן במשרות פנויות במדור דרושים/ות » 
מכרזי משאבי אנוש
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 105-106/21 - חשמלאי/ת מוסמך (2 משרות) 06/10/2021 21/10/2021
מכרז פומבי 103/21- מפקח/ת תכנון ובנייה 06/10/2021 21/10/2021
מכרז פומבי 98/21 - מזכיר/ת דובר העירייה 06/10/2021 21/10/2021

חזור למכרזים פעילים