מכרזי משאבי אנוש

ניתן להגיש מועמדות למכרז באופן מקוון ונוח, בהתאם להוראות המפורטות בכל מכרז.
בנוסף, באפשרותכם/ן להתעדכן במשרות פנויות במדור דרושים/ות » 
מכרזי משאבי אנוש
שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 77/21 - עובד/ת סמך מקצועי/ת 14/07/2021 29/07/2021
מכרז פומבי 74/21 - עו"ס לסדרי דין ועו"ס לטיפול במשפחה 14/07/2021 29/07/2021
מכרז פומבי 94/21 - דובר/ת עירייה 14/07/2021 29/07/2021
מכרז פומבי 79-87/21 - מזכיר/ת משנה בבית ספר (8 משרות) 14/07/2021 29/07/2021
מכרז פומבי 88-93/21 - מזכיר/ה ראשי/ת בבית ספר (6 משרות) 14/07/2021 29/07/2021

חזור למכרזים פעילים