ישיבות המועצה המתוכננות:

ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין, תתקיים ביום רביעי, 31/01/2024, כ"א שבט תשפ"ד, בשעה 18:00 בחדר הישיבות במבנה "החאן", ויצמן 135 כפר סבא.

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 31/01/24

ישיבות קודמות:

2023:

הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין לנושא דוח מבקר העירייה 27/12/23

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 27/12/23

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 6/12/23

הזמנה לישיבה שלא מן המניין לבקשת שבעה חברי מועצה 6/12/23

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 27/8/23

הזמנה לישיבת מועצת עיר לחודש יולי 2023

הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 21/06/23

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש יוני 2023

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש מאי 2023

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא דוח כספי 2021

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 15/03/23

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש מרץ 2023

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש פברואר 2023

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש ינואר 2023

2022:

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 28/12/2022 - תקציב 2023
פרוטוקול ועדת כספים לנושא תקציב 2023

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש דצמבר 7/12/22

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא דוח מבקר העירייה 7/12/22

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש נובמבר 02/11/22

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין 14/09/22

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש ספטמבר 07/09/22

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 03/08/22 - ישיבה 1

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 03/08/22 - ישיבה 2

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש יולי 2022

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור צו המיסים (ארנונה) לשנת 2023

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש יוני 2022

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש מאי 2022

הזמנה לישיבת מועצת עיר שמן המניין לחודש אפריל 2022

הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 06/04/22

הזמנה לישיבת מועצת עיר שמן המניין לחודש מרץ 2022

הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 16/02/22

הזמנה לישיבת מועצת עיר שמן המניין לחודש פברואר 2022

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין 05/01/2022

2021:

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 29/12/2021

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 22/12/2021

הזמנה לישיבת מועצת העיר לחודש דצמבר 2021

הזמנה לישיבת מועצת העיר לחודש נובמבר 2021

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש אוקטובר 2021

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 6.10.21 בנושא דוח כספי 2019

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 6.10.21 בנושא דוח המבקר 2020

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש יולי 2021

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 28.7.21

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 30.6.21

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 16.6.21

הזמנה להמשך ישיבת המועצה שמן המניין לחודש יוני 2021

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש יוני 2021

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש מאי 2021

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לבקשת שבעה חברי מועצה 21.4.21

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 21.4.21

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש מרץ 2021

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לבקשת שבעה חברי מועצה 10.02.21

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש פברואר 2021

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש ינואר 2021

2020:

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה לשנת 2021

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 23.12.2020

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש דצמבר 2020

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש נובמבר 2020

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש אוקטובר 2020

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 16.09.2020

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור מינוי גזבר עירייה

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש ספטמבר 2020

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לדיון בדו''ח מבקר העירייה

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לבקשת שבעה חברי מועצה

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש אוגוסט 2020

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לבקשת שבעת חברי מועצה אוגוסט

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש יולי 2020

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור צו המיסים לשנת 2021

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש יוני 2020

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור דו''ח מבקר העירייה על התנהלות הפארק העירוני

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2020 (03.06.20)

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 12.02.2020

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין  05.20.2020 

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 05.02.2020 - 1

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 05.02.2020 - 2

הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה שמן המניין 01.01.2020

2019:

הזמנה לישיבת מועצה שמן המנייין 04.12.2019

הזמנה לישיבת מועצה שמן המנייין 06.11.19

הזמנה לישיבת מועצה שמן המנייין 02.10.19

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין 04.09.2019

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין 07.08.2019

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 07.08.2019

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 26.6.19 - ישיבה 1

פרוטוקול ועדת כספים מיום 10.6.19 - ישיבה 1

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 26.6.19 - ישיבה 2

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 05.06.2019

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין 15.5.2019

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 15.5.2019

הצעת התקציב לשנת 2019

הזמנה לישיבת מועצת העיר לאישור תקציב העירייה 17.4.2019

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה שמן המניין 03.04.2019

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה שמן המניין 06.03.2019

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה לאישור צו ארנונה 06.03.2019

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה שמן המניין 06.02.2019

הזמנה וחומרים לישיבות המועצה שלא מן המניין 15.1.19

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה שמן המניין 02.01.2019

2018:

הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 16.12.18

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 22.8.18 בסיום הישיבה ה-1

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 22.8.18 בשעה 19:00

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה מן המניין 1.8.2018

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה מן המניין 4.7.2018

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה מן המניין 6.6.2018

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה מן המניין 9.5.2018

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה מן המניין 25.4.2018

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 21.3.18

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 26.2.18

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 7.2.2018

ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 16.1.18 בשעה 19:15

ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 16.1.18 בשעה 19:30

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה 25.1.18

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 3.1.2018

2017:

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 06.12.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 15.11.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 18.10.2017

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 18.10.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 6.9.2017

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 23.7.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 5.7.2017

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 18.6.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 7.6.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 3.5.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 1.3.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 1.2.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 04.01.17

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 04.01.17

2016:

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 07.12.16

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 02.11.16

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 5.10.16

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 7.9.16

מועדי ישיבות מן המניין לשנת תשע''ז