ישיבות המועצה המתוכננות:

ישיבת מועצת עיר שמן המניין לחודש אוקטובר, תתקיים ביום רביעי, 6/10/2021 , ל' בתשרי תשפ"ב, בשעה 19:00 , באולם הספורט בבית ספר "אופירה נבון", רח' אליהו התשבי 14 כפר סבא. 
ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא דוח כספי לשנת 2019, תחל עם סיומה של ישיבת המועצה שמן המניין.
ישיבת מועצה נוספת שלא מן המניין בנושא דו"ח מבקר העירייה לשנת 2020, תחל עם סיומה של ישיבת המועצה שלא מן המניין.

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש אוקטובר 2021
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא דוח כספי 2019
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא דוח המבקר 2020

ישיבות קודמות:

2021:

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש יולי 2021

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 28.7.21

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 30.6.21

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 16.6.21

הזמנה להמשך ישיבת המועצה שמן המניין לחודש יוני 2021

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש יוני 2021

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש מאי 2021

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לבקשת שבעה חברי מועצה 21.4.21

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 21.4.21

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש מרץ 2021

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לבקשת שבעה חברי מועצה 10.02.21

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש פברואר 2021

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש ינואר 2021

2020:

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה לשנת 2021

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 23.12.2020

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש דצמבר 2020

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש נובמבר 2020

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין לחודש אוקטובר 2020

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 16.09.2020

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור מינוי גזבר עירייה

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש ספטמבר 2020

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לדיון בדו''ח מבקר העירייה

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לבקשת שבעה חברי מועצה

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש אוגוסט 2020

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לבקשת שבעת חברי מועצה אוגוסט

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש יולי 2020

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור צו המיסים לשנת 2021

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין לחודש יוני 2020

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור דו''ח מבקר העירייה על התנהלות הפארק העירוני

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2020 (03.06.20)

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 12.02.2020

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין  05.20.2020 

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 05.02.2020 - 1

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 05.02.2020 - 2

הזמנה וסדר יום לישיבת מועצה שמן המניין 01.01.2020

2019:

הזמנה לישיבת מועצה שמן המנייין 04.12.2019

הזמנה לישיבת מועצה שמן המנייין 06.11.19

הזמנה לישיבת מועצה שמן המנייין 02.10.19

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין 04.09.2019

הזמנה לישיבת מועצה שמן המניין 07.08.2019

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 07.08.2019

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 26.6.19 - ישיבה 1

פרוטוקול ועדת כספים מיום 10.6.19 - ישיבה 1

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 26.6.19 - ישיבה 2

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 05.06.2019

הזמנה לישיבת מועצת העיר שמן המניין 15.5.2019

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 15.5.2019

הצעת התקציב לשנת 2019

הזמנה לישיבת מועצת העיר לאישור תקציב העירייה 17.4.2019

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה שמן המניין 03.04.2019

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה שמן המניין 06.03.2019

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה לאישור צו ארנונה 06.03.2019

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה שמן המניין 06.02.2019

הזמנה וחומרים לישיבות המועצה שלא מן המניין 15.1.19

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה שמן המניין 02.01.2019

2018:

הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין 16.12.18

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 22.8.18 בסיום הישיבה ה-1

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 22.8.18 בשעה 19:00

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה מן המניין 1.8.2018

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה מן המניין 4.7.2018

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה מן המניין 6.6.2018

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה מן המניין 9.5.2018

הזמנה וחומרים לישיבת מועצה מן המניין 25.4.2018

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 21.3.18

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 26.2.18

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 7.2.2018

ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 16.1.18 בשעה 19:15

ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 16.1.18 בשעה 19:30

הזמנה לישיבת מועצת העיר שלא מן המניין לאישור תקציב העירייה 25.1.18

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 3.1.2018

2017:

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 06.12.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 15.11.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 18.10.2017

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 18.10.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 6.9.2017

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 23.7.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 5.7.2017

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 18.6.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 7.6.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 3.5.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 1.3.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 1.2.2017

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 04.01.17

הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין 04.01.17

2016:

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 07.12.16

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 02.11.16

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 5.10.16

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 7.9.16

מועדי ישיבות מן המניין לשנת תשע''ז